• iptables- podstawy konfiguracji

  dodany przez Przemysław Sikora

  iptables to narzędzie do filtrowanie ruchem pakietów. W systemach unixowych używany jest jako zapora sieciowa. Jego działanie opiera się na trzech łańcuchach reguł filtrowania: INPUT (ruch przychodzący), OUTPUT (ruch wychodzący), FORWARD (ruch przechodni). Poniżej przedstawię kilka przykładowych reguł zapory dla najpopularniejszych usług:

  1. $IPTABLES -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT – wymagane do utrzymywania nawiązanych już połączeń
  2. $IPTABLES -A INPUT -p tcp -d 0/0 –dport 22 -j ACCEPT – dostęp przez ssh z każdego adresu IP (nie ma ograniczenia)
  3. $IPTABLES -A INPUT -p tcp -d 0/0 -s 72.15.44.77 –dport 80 -j ACCEPT – dostęp do serwera www widoczny tylko adresu IP  72.15.44.77
  4. $IPTABLES -A INPUT -j LOG – logowanie połączeń przychodzących
  5. $IPTABLES -A INPUT -p icmp -j DROP – blokada ruchu icmp (między innymi polecenia ping)
  6. $IPTABLES -A INPUT -m state –state NEW -p tcp –dport 21 -m recent –update –seconds 60 –hitcount 10 –name FTP -j logdrop – ograniczenia połączeń z serwerem FTP dla jednego adresu IP 10 połączeń na minutę

Komentarze do “iptables- podstawy konfiguracji”

 1. lakiluk pisze:

  W systemie CentOS 5.5 konfiguracja Iptables znajduje się w:
  [root@csf tmp]# ll /etc/sysconfig/iptables*
  -rw——- 1 root root 9572 lut 7 17:49 /etc/sysconfig/iptables
  -rw-r–r– 1 root root 1786 lis 24 00:13 /etc/sysconfig/iptables-config
  -rw——- 1 root root 8689 lut 7 17:49 /etc/sysconfig/iptables.save
  [root@csf tmp]#

  W pliku iptables są regułki.
  W pliku iptables-config konfiguracja zachowania iptables (np. czy ma zachowywać regułki po restarcie, czy ma numerować linie, ładowanie dodatkowych modułów).
  W pliku iptables.save jest sejw 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony