• Konfiguracja serwera DHCP w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Serwer DHCP działa w oparciu o usługę dhcpd, która umożliwia zdalną konfiguracje ustawień sieciowych (interfejsów) danej maszyny/urządzenia. W małych sieciach lokalnych jej znaczenie nie jest może kluczowe, ale w większych i owszem. Do uruchomienia serwera DHCP możemy wykorzystać praktycznie każdą dystrybucję UNIX-a. W systemie CentOS trzeba skorzystać z pakietu dhcp, który jest w podstawowym repozytorium systemu. Konfiguracja odbywa się przez edycje pliku /etc/dhcpd.conf.

    # sieć 192.168.1.0/255.255.255.0
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    # domyślnie przydzielamy adresy 192.168.1.100-199:
    range 192.168.1.100 192.168.1.199;
    # okres ważności ustawiamy np. na tydzień
     default-lease-time 604800 ;
    # komputery klienckie mają domyślnie wyszukiwać w domenie centos.com.pl
     option domain-name "centos.com.pl";
    # wskazujemy którego DNS maja używać komputery:
    option domain-name-servers 192.168.1.5;
    option routers 192.168.1.5;
    # dodatkowe dane (w tym adres IP broadcast):
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    }

  Aby przydzielić konkretny, stały adres IP dla danego komputera należy w podanym pliku zaimplementować takową funkcjonalność następującym wyrażeniem:

     host dowolna_nazwa {
         hardware ethernet 52:54:05:E1:EE:97;  #tutaj adres MAC interfejsu
         fixed-address 192.168.1.6;       #adres IP, który chcemy nadać
         option domain-name-servers 192.168.1.1; #adres serwera DNS
         option routers 192.168.1.2;       #adres bramy domyślnej
    }

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony