• PostgreSQL- konfiguracja i instalacja w CentOS

  dodany przez gintor

  PostgreSQL to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych. System ma opinie stabilnego i bardzo wydajnego szczególnie w pracy z dużymi bazami lub też hurtowniami danych. Ogromną zaletą jest licencja BSD, która umożliwia stosowanie go również w projektach komercyjnych. Za najlepszą reklamę myślę, że posłużą limity nałożone na silnik bazy danych:

  Max rozmiar pola – 1G

  Max rozmiar tabeli – 32TB

  Max rozmiar bazy danych – nielimitowany

  Warto więc zapoznać się z możliwościami jakie daje nam PostgreSQL.

  Do uruchomienia potrzebne są dwie paczki, postgresql oraz postgresql-server.

  [root@localnet ~]# yum install postgresql postgresql-server

  Loaded plugins: fastestmirror

  Loading mirror speeds from cached hostfile

  Installed:

  postgresql.i386 0:8.1.18-2.el5_4.1 postgresql-server.i386 0:8.1.18-2.el5_4.1

  Complete!

  [root@localnet ~]#

  W tym momencie SZBD został poprawnie zainstalowany na naszej maszynie, wystarczy go odpalić i poprawnie skonfigurować.

  Uruchamiany:

  service postgresql start

  Jeśli chcemy żeby Postgres startował przy każdym restarcie maszyny

  chkconfig postgres on

  Następnie należy zalogować się jako user postgres i założyć przykładową bazę danych.

  [root@localnet ~]# su – postgres

  -bash-3.2$ psql -d template1 -U postgres

  -bash-3.2$ exit

  [root@localnet ~]# psql -h nasz_adres_IP -U postgres

  Welcome to psql 8.1.18, the PostgreSQL interactive terminal.

  Type: \copyright for distribution terms

  \h for help with SQL commands

  \? for help with psql commands

  \g or terminate with semicolon to execute query

  \q to quit

  postgres=#

  Na dobry początek warto ustawić hasło :

  postgres=# ALTER USER postgres with password ‘naszehaslo’;

  postgres=#\q

  Warto wspomnieć, że terminalowym klientem jest psql. Przygotowano również kilka shell`owych poleceń ułatwiających życie np: createdb, pg_dump,restore, pg_ctl itp.

  Przechodzimy do podstawowej konfiguracji. PostgreSQL swoje pliki konfiguracyjne trzyma w /var/lib/pgsql/data gdzie znajdziemy dwa najważniejsze ,czyli pg_hba.conf oraz postgres.conf

  Plik pg_hba.conf pozwala na konfiguracje połączeń, schemat jest następujący

  TYPE – możliwe opcje to local,host, hostssl, hostnossl,

  DATABASE – tu można stawić nazwę bazy danych, opcja all oczywiście dotyczy wszystkich,

  USER – login konkretnego user`a lub też all,

  CIDR-ADDRESS – adres sieci lub konkretny adres IP z którego umożliwimy nawiązywanie połączeń,

  METHOD – metoda autentykacji, do wyboru jest całkiem sporo : trust, reject, md5,krypt, password, krb5, ideat, pam. Opcja trust pozwala na logowanie bez hasła.

  Dokładny opis wszystkich opcji oczywiście jest w dokumentacji postgresa.

  Przykładowa konfiguracja:

  # „local” is for Unix domain socket connections only

  host all all 192.168.1.0/16 md5

  # IPv4 local connections:

  #host all all 127.0.0.1/32 trust

  # IPv6 local connections:

  #host all all ::1/128 ident sameuser

  Drugim ważnym plikiem jest postgres.conf, który będzie przede wszystkich przydatny zaawansowanym użytkownikom. To właśnie tu znajdziemy najważniejsze opcje związane z tuningiem silnika bazy. Warto zwrócić uwagę na linijkę:

  listen_addresses = '192.168.1.48′

  gdzie możemy wstawić adres IP naszej maszyny. Jeśli zamiast adresu IP wpiszemy ‘ * ’ nasz postgres będzie nasłuchiwał na wszystkich interfejsach sieciowych.( ‘ na początku i na końcu adresu IP są obowiązkowe).

  Minusem użycia paczki z repozytorium jest jej starość, w momencie pisania artykułu najnowsza wersja to 8.4.2, a instalowana 8.1.18. Jak widać różnica znaczna.

  Do codziennej pracy z bazą polecam pgAdmina, bardzo przystępne narzędzie pozwalające zarówno na administracje jak i czysto programistyczne działania.

  Życzę powodzenia!

  Wiecej o PostgreSQL na:

  http://www.postgresql.org

  http://www.pgadmin.org

Komentarze do “PostgreSQL- konfiguracja i instalacja w CentOS”

 1. Dawid pisze:

  chkconfig postgresql on
  zamiast
  chkconfig postgres on

  (centos 5.5, postgres 8.1.22)

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony