• SSL w nginx How To

  dodany przez Przemysław Sikora

  Jak słusznie jeden z czytelników stwierdził, „świat przecież nie kończy się na Apache”. Dlatego też postanowiłem napisać krótkiego tutoriala na temat certyfikatów ssl w nginx, który zdobywa coraz szersze grono użytkowników. Zresztą część serwisu centos.com.pl (repo.centos.com.pl) też z niego korzysta. Najważniejsze jest aby moduł „http_ssl” ( przy ręcznej kompilacji należy dopisać „–with-http_ssl_module \”) był załadowany. Jeśli mamy go, to przystępujemy do konfiguracji, edytując plik nginx.conf. Musimy dopisać następujące kilka linijek:

  server {
  listen       443;    #port dla SSL
  server_name  ssl.centos.com.pl;   #nazwa host dla ssl (strony)
  ssl                  on;   #włączenie SSL
  ssl_certificate      /etc/nginx/server.crt;   #ścieżka do pliku certyfikatu
  ssl_certificate_key  /etc/nginx/server.key;   #ścieżka do pliku klucza
  location / {
  root   /www/centos.com.pl/ssl;   #ściezka do katalogu z plikamy naszej strony
  index  index.html index.htm;   #pliki „startowe”
  }
  }

  To by było na tyle. Teraz wystarczy wykonać restart, lub ewentualnie reload nginx-a. Instrukcję jak wygenerować certyfikaty, znajdziecie w tutorialu „Generowanie certyfikatu SSL dla WWW”.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony