• Jak korzystać z repozytoriów CentOS?

  dodany przez Przemysław Sikora

  Co to jest repozytorium? Jest to miejsce na serwerze, w którym uporządkowane są pakiety danej dystrybucji. Korzystanie z takiej przyjemności wymaga znajomości kilku komend, które ułatwiają poruszanie się w zasobach dużej ilości danych. Przede wszystkim powinniśmy zainstalować zestaw dodatków do „yum-a” (nakładki dzięki której praca z pakietami jest prosta).

  yum install yum-utils

  Nas będzie najbardziej interesować narzędzie „yumdownloader”. Umożliwia ono nam pobieranie pakietów rpm z repozytoriów bez konieczności ich instalacji.

  yumdownloader nazwa_pakietu # pobieranie pakietu z repozytorium, np. „yumdownloader httpd”
  yumdownloader –source nazwa_pakietu # pobieranie żródeł danego pakietu z repozytorium

  Aby zacząć korzystać z danego repozytorium powinniśmy zainstalować pakiet instalacyjny danego repo np.

  rpm -iv adres_pakietu_repozytorium # przykładowo „rpm -iv ftp://yum.ertel.com.pl/Centos/5/i386/RPMS/ertel-release-5-1.noarch.rpm”

  Aby sprawdzić jakie pakiety zawierają aktywne w systemie repozytoria należ skorzystać z polecenie „yum list”.

  yum list > nazwa_pliku # wyświetlenie zawartości repozytoriów i przekierowanie do danego pliku
  grep nazwa_pakietu nazwa_pliku # szukanie danego pakietu

  Repozytorium można skonfigurować również ręcznie tworząc plik z rozszerzeniem „.repo” w katalogu „/etc/yum.repos.d”. Oto przykładowa jego zawartość:

  name=Ertel RPMs for Enterprise Linux $releasever – $basearch # pełna nazwa repozytorium
  baseurl=ftp://yum.ertel.com.pl/Centos/$releasever/$basearch/RPMS # adres url do repozytorium
  gpgcheck=0 #konfiguracja sprawdzania klucza gpg repozytorium, 1- sprawdzaj, 0- nie
  enabled=0 # określenie, czy repozytorium ma być aktywne w systemie, 1-tak, 0-nie
  gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ertel # ścieżka do pliku z kluczem repozytorium

  Podstawowe polecenia obsługi RPM:

  rpm -i nazwa_pakietu # instalacja pakietu o nazwie podanej w parametrze
  rpm -e nazwa_pakietu # usuwanie pakietu o nazwie podanej w parametrze
  rpm -q nazwa_pakietu # pełna nazwa pakietu o nazwie podanej w parametrze
  rpm -qi nazwa_pakietu # informacje o pakiecie o nazwie podanej w parametrze
  rpm -ql nazwa_pakietu # lista plików, które zawiera pakiet o nazwie podanej w parametrze

  Mam nadzieję, że ten krótki tutorial przybliży Wam zagadnienia związane z repozytoriami i pakietami RPM. W razie wątpliwości, proszę pisać w komentarzach lub na forum.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony