• SWAP w pliku

  dodany przez Przemysław Sikora

  Odpowiednia ilość pamięci operacyjnej odgrywa niezwykle ważną rolę w pracy serwera. Uruchamiamy coraz więcej aplikacji, strony stają się coraz bardzo zasobożerne, a to wszystko “kosztuje” nasz RAM, który niestety nie tanieje, wręcz przeciwnie. W takim razie musimy ratować się pamięcią typu SWAP. Jest to nic innego jak partycja systemowa obecna w systemach unixowych, używana w sytuacjach, kiedy zabraknie fizycznej pamięci operacyjnej lub w przypadku, gdy uruchomione zadania (procesy) już jej nie potrzebują. Czasem przechowywanie danych tymczasowych na dysku twardym jest korzystniejsze niż w RAM-ie. Mając własny serwer dedykowany możemy określić ilość pamięci typu SWAP samy. Kupując jednak. VPS-a mamy do dyspozycji pewną określoną wielkość tej partycji. Jej zwiększenie możliwe jest najczęściej po dopłacie określonej sumy pieniędzy. Pewnie nie wszyscy wiecie, ale jest możliwość zwiększenia SWAP-a dokładając do obecnego w systemie jako wydzielona partycja specjalnie wygenerowany plik.  Zakładając sytuację, że potrzebujemy ~500 MB dodatkowej przestrzeni SWAP, generujemy przy pomocy narzędzia “dd” plik np. o nazwie swapfile.

  dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=10240 count=50000

  W powyższym przykładzie plik wygeneruje się w “/”. Oczywiście można ten parametr zmodyfikować. Następnie tworzymy swap wydając w konsoli polecenie:

  mkswap /swapfile

  Następnie włączamy nasz “plikowy” swap

  swapon /swapfile

  Aby sprawdzić działające SWAP-y należy wydać komendę:

  cat /proc/swaps

  W wyniku otrzymujemy:

  [root@minotaur:~] # cat /proc/swaps
  Filename Type Size Used Priority
  /dev/sda2 partition 524280 29820 -1
  /swapfile file 127992 0 -2

  Każdorazowe ręczne włączenie plikowego swapa zmniejsza priorytet. Wyższy priorytet oznacza pierwszeństwo w używaniu. Standardowy priorytet partycji SWAP to -1. Mozna to zmienić edytując plik “/etc/fstab”. Istniejący wpis:

  /dev/sda2 none swap sw 0 0

  zmieniamy na:

  /dev/sda2 none swap pri=10 0 0

  W powyższym przykładzie parametr “pri=10” oznacza priorytet 10. Aby nasz plikowy SWAP aktywował się z każdym uruchomieniem naszej maszyny dodajemy do “/etc/fstab”:

  /swapfile none swap pri=8 0 0

  Tutaj priorytet ustawiliśmy na 8. Zapełniana więc będzie wpierw partycja dyskowa SWAP, a potem nasz plik. Mam nadzieję, że opisane przeze mnie rozwiązanie komuś się przyda.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony