• OpenVPN 2.0 w CentOS krok po kroku

  dodany przez Przemysław Sikora

  Jakiś czas temu pisałem na temat tworzenia prostego VPN-a na podstawie OpenVPN 1.0, który jest czasem przydatny, choć mało elastyczny. Wersja 2.0, którą dzisiaj omówię jest dużo bardziej funkcjonalna i godna uwagi. Umożliwia ona autentyfikację przy użyciu kluczy wydawanych i odwoływanych przez administratora. Przedstawię dokładną instrukcję konfiguracji serwera obsługującego OpenVPN. Na początek instalujemy co trzeba, czyli openssl, openssl-devel i openvpn. Dla ostatniego pakietu wymagana jest obecność w systemie repozytorium „rpmforge” lub „epel”.

  yum install openssl openssl-devel openvpn

  w przypadku repozytorium „rpmforge”

  cp -R /usr/share/doc/openvpn-2.0.9/easy-rsa/2.0 /etc/openvpn/skrypty

  w przypadku repozytorium „epel”

  cp -R /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0 /etc/openvpn/skrypty
  mkdir /etc/openvpn/klucze
  cd /etc/openvpn/skrypty
  vim vars

  Edytujemy następujące dane:
  export KEY_DIR=”/etc/openvpn/klucze”
  export KEY_COUNTRY=”Polska”
  export KEY_PROVINCE=”lodzkie”
  export KEY_CITY=”Lodz”
  export KEY_ORG=”Nazwa_Firmy”
  export KEY_EMAIL=”adres@email”
  Możemy, choć nie musimy zmienić ważność certyfikatu (CA) przy pomocy edycji parametru „export CA_EXPIRE=n” oraz klucza „export KEY_EXPIRE=n”, gdzie „n” oznacza liczbę dni.

  chmod 755 *
  . ./vars
  ./clean-all
  ./build-ca
  ./build-dh
  ./build-key-server nazwa_klucza_serwera
  ./build-key nazwa_klucza_klienta

  w przypadku repozytorium „rpmforge”

  cp /usr/share/doc/openvpn-2.0.9/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn

  w przypadku repozytorium „epel”

  cp /usr/share/doc/openvpn-2.1.1/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn

  Przystępujemy do edycji pliku, który powinien zawierać następujące linie:

  ca klucze/ca.crt

  ścieżka do pliku certyfikatu „Centrum Autoryzacyjnego”

  cert klucze/nazwa_klucza_serwera.crt

  ścieżka do pliku certyfikatu serwera

  key klucze/nazwa_klucza_serwera.key

  ścieżka do pliku klucza serwera

  dh klucze/dh1024.pem

  ścieżka do pliku „Diffie Hellmana”

  server 10.8.0.0 255.255.255.0

  konfiguracja sieci dla OpenVPN, serwer będzie miał w tym przypadku adres 10.8.0.1

  ifconfig-pool-persist ipp.txt

  położenie pliku zawierającego adresy IP i nazwy używanych kluczy (certyfikatów)
  Czas na konfigurację komputerów klientów działających pod kontrolą systemu Linux.

  w przypadku repozytorium „rpmforge”

  cp /usr/share/doc/openvpn-2.0.9/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn

  w przypadku repozytorium „epel”

  cp /usr/share/doc/openvpn-2.1.1/sample-config-files/client.conf /etc/openvpn

  Musimy dokonać pewnych modyfikacji w pliku „client.conf”. Zmieniamy następujące wpisy:

  ;dev tap
  dev tun # ten parametr ustawiamy dokładnie tak, jak na serwerze, komentujemy wpis przy pomocy średnika
  ;proto tcp
  proto udp # wybieramy protokół transmisji taki sam, jak na serwerze, komentujemy wpis przy pomocy średnika
  remote adres_IP_serwera numer_portu
  ca ca.crt #nazwa pliku certyfikatu serwera
  cert klucz1.crt #nazwa pliku certyfikatu klienta
  key klucz1.key #nazwa pliku klucza klienta

  Jeśli powyższe pliku nie znajdują się w katalogu głównym OpenVPN, tj. „/etc/openvpn”, to podajemy ścieżkę. Następnie należy uruchomić usługę openvpn na serwerze i kliencie.

  /etc/init.d/openvpn start

  lub

  service openvpn start

  To chyba wszystko co potrzeba, aby skorzystać z dobrodziejstw OpenVPN 2.0. W jednym z kolejnych tutoriali przybliżę trochę zaawansowanych funkcji jakie daje opisywane rozwiązanie. W razie problemów proszę pisać w komentarzach lub na forum. Good Luck 🙂

3 komentarze do “OpenVPN 2.0 w CentOS krok po kroku”

 1. lakiluk pisze:

  Należy dodać repozytorium YUM-a z RPM Forge poprzez zainstalowanie pakietów RPM:
  http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.i386.rpm
  http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el5.rf.x86_64.rpm

  i zaimportowanie klucza PGP
  # rpm –import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt

  Wtedy ostatecznie zainstalować YUM-em pakiet openvpn
  # yum install –y openvpn

 2. freebox pisze:

  w ten sposób połączymy się z serwerem i dalej … nic

 3. vit pisze:

  Witam,
  czy to zadziała w „intruxie” na CentOs 6.x ?

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony