• PHP APC alternatywą dla PHP-eAccelerator

  dodany przez Przemysław Sikora

  Aplikacje webowe rozrastają się w kolosalnym tempie,a my potrzebujemy coraz to mocniejszych serwerów, a przynajmniej nam się tak wydaje, Często lekki tuning usług i kodu stron, a efekt widoczny gołym okiem. Jeśli na naszej maszynie mamy dużo serwisów napisanych w języku skryptowym php, to ten tutorial jest dla Ciebie. Opisywałem wcześniej coś takiego co nazywa się php-eaccelerator. Dzisiaj przedstawię konkurencję do niego- APC (Alternative PHP Cache). Pakiet „php-pecl-apc” znajduje się w repozytorium „remi”. Jeśli mamy wspomniane repo zainstalowane i włączone, to przystępujemy do instalacji i konfiguracji.

  yum install php-pecl-apc

  Po instalacji edytujemy plik „/etc/php.d/apc.ini”. Poniżej przykładowa zawartość pliku wraz z komentarzami.

  apc.enabled=1

  włączenie, bądź wyłączenie apc

  apc.shm_segments=1

  ilość segmentów pamięci współdzielonej dla kompilatora

  apc.shm_size=64M

  ilość współdzielonej pamięci

  apc.num_files_hint=1024

  maksymalna ilość plików z kodem źródłowym używanych/ udostępnianych dla serwera www

  apc.ttl=7200

  ważność (w sekundach) plików w cache

  apc.max_file_size=1M

  maksymalna wielkość cachowanego pliku

  apc.write_lock=1

  blokada,aby tylko jeden proces może w danej chwili kompilować skrypt nie będący w cache (1 włączona, 0 wyłączona).

  service httpd restart

  Pamiętajmy aby ilość współdzielonej pamięci nie była większa niż posiadana przez nas pamięć operacyjna.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony