• Listy dyskusyjne w CentOS- Mailman

  dodany przez Przemysław Sikora

  Obecnie informacja jest cenniejsza od pieniędzy. Wiele byśmy dali, aby dowiedzieć więcej o ulubionej gwieździe sportu, showbiznesu, czy choćby o nowych promocjach. Najlepszym na to sposobem są wszelkiego rodzaju newslettery. Trochę podobnym rozwiązaniem mogą być listy dyskusyjne. Najpopularniejszym narzędziem do tego jest Mailman, którego zresztą używamy na naszej stronie. Zacznijmy od instalacji wspomnianego skryptu. Poniższe komendy wydajemy w terminalu z użytkownika o uprawnieniach administracyjnych.

  yum install mailman

  Edytujemy plik „/etc/mailman/mm_cfg.p”

  vim /etc/mailman/mm_cfg.py

  Znajdujemy poniższe linijki i wypełniamy według wzorca

  DEFAULT_URL_HOST = 'adres_strony_naszych_list”
  DEFAULT_EMAIL_HOST = 'domena_z_której_adresów_wysyłane_są_listy’

  Następnie ustalamy nadrzędne hasło, umożliwiające tworzenie nowych list dyskusyjnych przez stronę WWW.

  /usr/lib/mailman/bin/mmsitepass nasze_bardzo_trudne_hasło

  Następnie musimy utworzyć pierwszą listę tzw. systemową o nazwie Mailman. W tym celu wydajemy w konsoli poniższe polecenie. Po jego wydaniu zostaniemy poproszenie o ustalenie hasła i adresu opiekuna.

  /usr/lib/mailman/bin/newlist mailman

  Musimy dodać do naszego pliku a liasami pocztowymi ( najczęściej „etc/aliases”) następujące linijki:

  ## Lista dyskusyjna mailman
  mailman: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman post mailman”
  mailman-admin: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman admin mailman”
  mailman-bounces: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman bounces mailman”
  mailman-confirm: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman confirm mailman”
  mailman-join: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman join mailman”
  mailman-leave: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman leave mailman”
  mailman-owner: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman owner mailman”
  mailman-request: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman request mailman”
  mailman-subscribe: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman subscribe mailman”
  mailman-unsubscribe: „|/usr/lib/mailman/mail/mailman unsubscribe mailman”

  Po zapisaniu zawartości pliku, wydajemy komendę

  newaliases

  Aby listy dyskusyjne były dostępne przez przeglądarkę, musimy skonfigurować trochę nasz serwer WWW. Przykładowo w Apachu musimy wyedytowac plik „/etc/httpd/conf.d/mailman”. Odkomentowujemy i uzupełniamy linijkę zawierającą następującą treść:

  RedirectMatch ^/mailman[/]*$ http://adres_strony_naszych_list/mailman/listinfo

  Innym sposobem jest po prostu stworzenie nowego vhosta. Przykładowy poniżej:

  ServerAdmin pomoc@centos.com.pl
  ScriptAlias /mailman /usr/lib/mailman/cgi-bin/
  AllowOverride None
  Options ExecCGI
  Order allow,deny
  Allow from all
  ServerName lists.centos.org.pl
  ServerAlias lists.centos.pl
  TransferLog logs/lists.centos.com.pl.access_log
  ErrorLog logs/lists.centos.com.pl.error_log
  Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
  Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  RedirectMatch ^/[/]*$ http://lists.centos.org.pl/mailman/listinfo

  Następnie restartujemy serwer WWW (w tym przypadku Apacha) oraz uruchamiamy Mailmana.

  service httpd restart
  service mailman start

  Miłego dyskutowania 🙂 Zapraszam do zapisywania się na nasze listy dyskusyjne pod adresem http://lists.centos.org.pl

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony