• Amavisd-new w CentOS 6 i nie tylko

  dodany przez Przemysław Sikora

  Chciałbym Was zainteresować narzędziem o nazwie Amavisd-new, który jest pośrednikiem pomiędzy serwerem pocztowym (MTA), a oprogramowaniem pomocniczym, np. antywirusem, czy antyspamem. Poniżej przedstawię podstawowe informacje dotyczące instalacji i wstępnej konfiguracji z Postfix-em. Zaczynajmy.

  rpm -ivh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-5.noarch.rpm

  Instalujemy paczkę konfiguracyjną repozytorium EPEL jeśli nie mamy go skonfigurowanego w naszym systemie.

  yum install amavisd-new clamd clamav spamassassin

  Zmieniamy użytkownika z którego uruchamiany jest demon antywirusowy- clamd. Edytujemy w tym celu plik „/etc/clamd.conf”. Standardowym użytkownikiem jest clam lub clamav, w zależności z którego repozytorium zainstalowaliśmy antywirusa. Zmiana usera jest koniecznie, ponieważ Amavis nie byłby w stanie uruchomić skanowania naszej poczty, ponieważ nie miałby uprawnień. Ustawiamy:

  User amavis

  Następnie ustawiamy uprawnienia:
  chown amavis:amavis /var/run/clamav/

  Restartujemy usługę poleceniem:

  service clamd restart

  Przystępujemy do konfiguracji amavis-a. Edytujemy plik „/etc/amavisd/amavisd.conf”:

  $mydomain = 'domena_którą_będzie_identyfikował_się_serwer’;
  $inet_socket_port = 10024; # określamy port lokalny TCP na którym będzie nasłuchiwał deamon amavisa, standardowo jest nim 10024
  $sa_tag_level_deflt = 2.0; # poziom po którego osiągnięciu dodawane są headery informujące o prawdopodobieństwie spamu
  $sa_tag2_level_deflt = 6.2; # poziom po którego osiągnięciu dodawane są headery informujące o wykrytym spamie (X-Spam-Status: Yes) oraz informacja w temacie
  $sa_kill_level_deflt = 6.9; # po osiągnięciu tego poziomu, zastosowanie ma akcja ustawiona w „$final_spam_destiny” – domyślnie jest to kwarantanna
  $enable_dkim_verification = 1; # włączanie weryfikacji DKIM //tutorial niebawem\\
  $enable_dkim_signing = 1; # włączanie podpisywanie wiadomości (1- on, 0- off)

  Poniżej prezentuje domyślną konfigurację Amavisd-new dla ClamAV-clamd:

  [’ClamAV-clamd’,
  \&ask_daemon, [„CONTSCAN {}\n”, „/var/spool/amavisd/clamd.sock”],
  qr/\bOK$/m, qr/\bFOUND$/m,
  qr/^.*?: (?!Infected Archive)(.*) FOUND$/m ],

  Należy zamienić w niej „/var/spool/amavisd/clamd.sock” na „/var/run/clamav/clamd.sock”.

  Amavisd-new ma wiele opcji antyspamowych i antywirusowych. W tym tutorialu wspomnę tylko o kilku:
  – blokada wybranych typów załączników np. exe, zip

  $banned_filename_re = new_RE(
  qr’.\.(exe|vbs|pif|scr|zip|cpl)$’i,
  );

  – białe i czarne listy nadawców oraz tematów wiadomości konfigurowane na podstawie punktacji (odpowiednio poprzez wartości ujemne i dodatnie)

  @score_sender_maps = ({
  ’.’ =>
  new_RE(
  [qr’^(viagra|price|watch)@’i => 5.0],
  [qr’^(inkjetplanet|marketopt|MakeMoney)\d*@’i => 5.0],
  ),
  {
  ’returns.groups.yahoo.com’ => -3.0,
  ’clusternews@linuxnetworx.com’ => -3.0,
  ’sender@example.net’ => 3.0,
  ’.example.net’ => 1.0,
  },
  ],
  });

  Uruchamiamy nasz kombajn „antywirusowo-antyspamowy”:

  service amavisd start

  Podłączamy amavis-a do Postfix-a. Wpierw edytujemy plik „master.cf”.

  vim /etc/postfix/master.cf

  Dopisujemy:

  Następnie edytujemy plik „/etc/postfix/main.cf” i dopisujemy następującą linię:

  content_filter=amavis:[127.0.0.1]:10024

  Zapisujemy i restartujemy postfix-a poleceniem:

  service postfix restart

  W razie problemów, proszę pisać w komentarzach lub na forum.

Komentarze do “Amavisd-new w CentOS 6 i nie tylko”

 1. freebox pisze:

  Hmm.. fajnie, ale coś tu nie gra już na wstępie. Przy istalacji wg powyższego opisu (na CentOS 6.2) mam błąd – amavisd-new-2.6.4-2.el6.noarch (epel) Requires /etc/clamd.d, bo Installed clamd-0.97.3-1.el6.x86_64 (rpmforge) nie ma czegoś takiego jak clamd.d. Ręczne mkdir /etc/clamd.d nie pomaga, więc instalacja kończy się komunikatem processing dependency: /etc/clamd.d for package: amavisd-new-2.6.4-2.el6.noarch.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony