• DKIM w CentOS dla Postfix i Sendmail

  dodany przez Przemysław Sikora

  DKIM to standard, który umożliwia kryptograficzne podpisywanie wysyłanej poczty elektronicznej oraz powiązanie z domeną w celu weryfikacji autentyczności nadawcy. Do przeprowadzenia omawianego procesu potrzebna będzie para kluczy- prywatny i publiczny, który publikujemy w rekordzie TXT naszej domeny.

  openssl genrsa -out default 1024M

  generujemy klucz prywatny o długości 1024 bitów

  openssl rsa -in centos.org.pl -pubout -out centos.org.pl.public -outform PEM

  Teraz generujemy klucz publiczny, którego zawartość będziemy musieli zapisać w DNS.Przykładowy wpis do pliku strefy domeny powinien wyglądać następująco:

  „default” to dowolna nazwa- tzw. prefix, który będziemy musieli podać przy konfiguracji klucza prywatnego w DKIM-ie. PO wpisie do DNS, przystępujemy do edycji pliku „/etc/mail/dkim-milter/dkim-filter.conf”. Istotne według mnie są następujące wpisy:

  ADSPDiscard yes

  decydujemy, czy DKIM ma odrzucać niepodpisaną cyfrowo wiadomość (warunkiem pozytywnego działania omawianej opcji jest następujący wpis w pliku strefy danej domeny):

  Powyższa funkcjonalność pomaga zabezpieczyć się przed podszywaniem się pod nadawcę, ale może spowodować nie otrzymywanie „chcianych” wiadomości.

  AuthservID dowolny_wyraz

  określamy token używany w nagłówku wiadomości np. Authentication-Results: dowolny_wyraz; dkim=pass (1024-bit key) header.i=domena.net; x-dkim-adsp=none

  KeyList ścieżka_do_pliku_z_konfiguracją kluczy

  Określamy położenie pliku ze ścieżkami do kluczy konkretnych domen. Przykładowa zawartość takiego pliku może wyglądać następująco:

  *@centos.org.pl:centos.org.pl:/var/db/dkim/default

  co oznacza, że dla wszystkich adresów nadawcy z domeny „centos.org.pl” będzie używany klucz prywatny z pliku „/var/db/dkim/default” (tzn. wiadomość będzie nim podpisana). Nazwa pliku klucza prywatnego musi być taka sama jak selektor wpisany w rekordzie TXT dotyczącego DKIM-a podpisywanej domeny. Następnie dopisujemy do pliku „/etc/postfix/main.cf” następujące dwie linie:

  smtpd_milters = unix:/var/run/dkim-milter/dkim-milter.sock
  non_smtpd_milters = unix:/var/run/dkim-milter/dkim-milter.sock

  Następnie powinniśmy dopisać do grupy „dkim-milter” użytkownika postfix. Wpis w „/etc/group” powinien wyglądać np. tak:

  dkim-milter:x:105:postfix

  Następnie zmieniamy uprawnienia do katalogu „/var/run/dkim-milter/” na 710, aby postfix miał dostęp się do „/var/run/dkim-milter/dkim-milter.sock”.Dla pewności restartujemy posftixa i dkim-a. Następnie w pliku „/etc/mail/dkim-milter/dkim-filter.conf” zakomentowujemy linię rozpoczynającą się od „Selector” i odkomentowujemy następujące:

  Syslog Yes
  SyslogFacility mail
  SyslogSuccess yes

  Powyższe ustawienia dotyczą logowania poczynań naszego DKIM-a. Znajdziemy je w „/var/log/maillog”. Poniżej zaprezentuję konfigurację zachowania DKIM-a w konkretnych sytuacjach (ustawienia w „/etc/mail/dkim-milter/dkim-filter.conf”):

  On-Default reject

  domyślne zachowanie

  On-BadSignature reject

  zachowanie w przypadku błędnego podpisu

  On-DNSError tempfail

  zachowanie w przypadku problemów z DNS

  On-InternalError accept

  wewnętrzny błąd

  On-NoSignature accept

  nie podpisana wiadomość

  On-Security tempfail

  zachowanie w przypadku podejrzanych wiadomości

  service dkim-milter restart
  service postfix restart

  Restartujemy DKIM-a i postfixa.
  W przypadku implementacji w innym MTA, np. Sendmailu, musimy do pliku „/etc/mail/sendmail.mc” dopisać następującą linię:

  INPUT_MAIL_FILTER(`dkim-filter’, `S=local:/var/run/dkim-milter/dkim-milter.sock’)

  Jeśli w innym miejscu tworzy się u nas plik „dkim-milter.sock”, to musimy poprawić powyższą ścieżkę. Następnie

  make -C /etc/mail
  service sendmail restart

  Od teraz wiadomości wychodzące dla skonfigurowanych domen powinny być podpisywane a e-maile przychodzące kontrolowane pod kontem podpisu cyfrowego DKIM. Powodzenie :). W razie problemów, zapraszam na forum.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony