• Suexec w CentOS i nie tylko

  dodany przez Przemysław Sikora

  W usługach hostingowych ważna jest stabilność i bezpieczeństwo danych. Nieaktualne i dziurawe systemy CMS mogą poważnie zdestabilizować działanie serwera i platformy hostingowej. Administratorzy, nie mogą sobie na to pozwolić. Dobrym rozwiązaniem jest separacja kont. Przyda nam się do tego suexec, dzięki któremu skrypty php, będą uruchamiane z lokalnego użytkownika systemu, a nie z uprawnieniami serwera www. Najpierw zainstalujmy pakiet „mod_suphp”, który znajduje się m.in w repozytorium rpmforge oraz „fcgi” z epel-a.

  yum install mod_suphp fcgi

  Ważna jest prawidłowa konfiguracja omawianego modułu, znajdująca się w pliku „/etc/suphp.conf”:
  [global]
  logfile=/var/log/httpd/suphp_log # miejsce składowania logów
  loglevel=info # poziom logowania
  webserver_user=apache # użytkownik z którego uruchamiany jest serwer www
  ;docroot=/var/www/html/ # DocumentRoot dla skryptów php, najlepiej zakomentować ";"
  env_path=/bin:/usr/bin
  umask=0077
  min_uid=100 # minimalny user id użytkownika z którego uruchamiany ma być skrypt php
  min_gid=100 # minimalny group id użytkownika z którego uruchamiany ma być skrypt php

  ; Security options
  allow_file_group_writeable=false
  allow_file_others_writeable=false
  allow_directory_group_writeable=false
  allow_directory_others_writeable=false

  ;Check wheter script is within DOCUMENT_ROOT
  check_vhost_docroot=true

  ;Send minor error messages to browser
  errors_to_browser=false

  [handlers]
  ;Handler for php-scripts
  x-httpd-php=”php:/usr/bin/php-cgi” # tutaj ustawiamy ścieżkę do naszego php działającego jako cgi

  ;Handler for CGI-scripts
  x-suphp-cgi=execute:!self

  Poniżej kod przykładowego vhosta o nazwie „testowa.domena.pl”. Skrypty php uruchamiane są z użytkownika „test:test”

  ServerAdmin admin@testowa.domena.pl
  DocumentRoot /www/testowa.domena.pl/html
  ServerName testowa.domena.pl
  ErrorLog logs/testowa.domena.pl-error_log
  CustomLog logs/testowa.domena.pl-access_log common

  suPHP_Engine on
  suPHP_UserGroup test test
  AddHandler x-httpd-php .php .php3 .php4 .php5
  suPHP_AddHandler x-httpd-php

  Jeśli dla niektórych vhostów zapragniemy używać php jako moduł, powinniśmy pamiętać o dodaniu poniższej linii do konfiguracji vhosta:
  AddHandler application/x-httpd-php .php .htm
  Bez powyższego wpisu, strony z php mogę nie działać prawidłowo, jeśli korzystamy równocześnie w systemie z php jako moduł i cgi. Pozostaje nam restart serwera WWW.

  service httpd restart

  Powinno wszystko śmigać. W razie co „tail -f /var/log/httpd/suphp_log” i oczywiście nasze forum 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony