• LDAP w CentOS- instalacja i wstępna konfiguracja

  dodany przez Przemysław Sikora

  LDAP z angielskiego oznacza dosłownie „Lekki Protokół Usług Katalogowych”. Poza tym jest to jedna z usług katalogowych, umożliwiająca wymianę informacji przez sieć pomiędzy komputerami i innymi urządzeniami np. drukarkami. Daje to duże możliwości autoryzacyjne zarówno w aplikacjach webowych, jak i usługach takich jak poczta, czy FTP. Przejdźmy do instalacji i konfiguracji. Potrzebne pakiety znajdziemy w domyślnym repo.

  yum install openldap-servers openldap-clients openldap

  Następnie tworzymy/edytujemy plik konfiguracyjny „/etc/openldap/slapd.conf”. Najważniejsze to ustawienie następujących parametrów:
  suffix "dc=centos, dc=pl"
  rootdn "cn=admin, dc=centos, dc=pl"
  rootpw qwerty

  dc= domain container, czyli nazwa naszej domeny dla LDAP. W opisywanym przypadku to centos.pl.
  cn= common name, czyli tutaj nazwa użytkownika administracyjnego
  rootpw= hasło powyższego użytkownika
  Zapisujemy plik i uruchamiamy usługę poleceniem

  service ldap start

  CentOS 5

  service slapd start

  CentOS 6
  Sprawdzamy, czy ldap działa poleceniem

  ps ax | grep ldap

  w wyniku którego powinniśmy otrzymać coś takiego:
  686 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/slapd -h ldap:/// -u ldap
  747 pts/1 S+ 0:00 grep ldap

  Teraz dodamy tzw. korzeń naszego ldapa. Wykorzystamy do tego plik z rozszerzeniem ldif. Przykładowy poniżej:
  dn:dc=centos, dc=pl
  objectclass: top
  objectclass: dcObject
  objectclass: organization
  dc: centos
  o: testowa

  o= organization
  Wpisujemy w konsoli

  ldapadd -x -D 'cn=admin, dc=centos, dc=pl’ -f root.ldif -w qwerty

  f= ścieżka do powyższego pliku z definicją korzenia
  q= hasło dla użytkownika określonego w cn
  Powinniśmy otrzymać coś takiego:
  adding new entry "dc=centos, dc=pl"
  Teraz dodajmy Organization Unit (OU) o nazwie users. Posłuży nam do tego plik grupa.ldif następującej treści:
  dn:ou=users, dc=centos, dc=pl
  objectclass: top
  objectclass: organizationalUnit
  ou: users

  ldapadd -x -D 'cn=admin, dc=centos, dc=pl’ -f grupa.ldif -w qwerty

  Powinniśmy otrzymać komunikat:
  adding new entry "ou=users, dc=centos, dc=pl"
  Czas na dodanie użytkownika. Wykorzystamy do tego plik przemek.ldif
  dn: cn=przemek, ou=users, dc=centos, dc=pl
  cn: przemek
  objectclass: top
  objectclass: person
  objectclass: organizationalPerson
  objectclass: inetOrgPerson
  gn: Przemek
  sn: Sikora
  mail: centos@centos.pl
  userPassword: qwerty123

  cn= nazwa użytkownika (nick)
  gn= imię
  sn= nazwisko

  ldapadd -x -D 'cn=admin, dc=centos, dc=pl’ -f przemek.ldif -w qwerty

  Otrzymujemy
  adding new entry "cn=przemek, ou=users, dc=centos, dc=pl"
  Na końcu skopiujmy przykładowy plik „DB_CONFIG.example” z katalogu „/etc/openvpn” do „/var/lib/ldap” (gdzie trzymamy bazę danych LDAP-u) nadając mu nazwę DB_CONFIG. Restartujemy usługę:

  service ldap restart

  CentOS 5

  service slapd restart

  CentOS 6
  Czas na wylistowanie zawartości naszej bazy. Posłuży nam do tego polecenie „slapcat” wpisywane w konsoli. Działa ono zarówno, gdy usługa jest aktywna, jak i gdy jest wyłączona. Po jej wydaniu naszym czom powinno ukazać się coś takiego:
  dn: dc=centos,dc=pl
  objectClass: top
  objectClass: dcObject
  objectClass: organization
  dc: centos
  o: centos
  structuralObjectClass: organization
  entryUUID: a9d8307a-e6e3-1030-948b-5b03a302e4ea
  creatorsName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  createTimestamp: 20120208210023Z
  entryCSN: 20120208210023Z#000000#00#000000
  modifiersName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  modifyTimestamp: 20120208210023Z

  dn: ou=users,dc=centos,dc=pl
  objectClass: top
  objectClass: organizationalUnit
  ou: users
  structuralObjectClass: organizationalUnit
  entryUUID: 97b7269c-e6e5-1030-948c-5b03a302e4ea
  creatorsName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  createTimestamp: 20120208211412Z
  entryCSN: 20120208211412Z#000000#00#000000
  modifiersName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  modifyTimestamp: 20120208211412Z

  dn: cn=przemek,ou=users,dc=centos,dc=pl
  cn: przemek
  objectClass: top
  objectClass: person
  objectClass: organizationalPerson
  objectClass: inetOrgPerson
  givenName: Przemek
  sn: Sikora
  mail: centos@centos.com.pl
  userPassword:: cXdlcnR5MTIz
  structuralObjectClass: inetOrgPerson
  entryUUID: 7eff8070-e6e7-1030-948d-5b03a302e4ea
  creatorsName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  createTimestamp: 20120208212749Z
  entryCSN: 20120208212749Z#000000#00#000000
  modifiersName: cn=admin,dc=centos,dc=pl
  modifyTimestamp: 20120208212749Z

  Jeśli zobaczymy coś podobnego do tego jak wyżej, a usługa zapewniająca LDAP działa, znaczy że się dobrze spisaliśmy 🙂 W kolejnych tutorialach informacje o phpldapadminie- narzędziu do administracji LDAP-em a także metody integracji z różnymi systemami CMS i usługami w systemie Linux.

3 komentarze do “LDAP w CentOS- instalacja i wstępna konfiguracja”

 1. hello_world pisze:

  „Następnie tworzymy/edytujemy plik konfiguracyjny “/etc/openvpn/slapd.conf”
  Tak to jest jak się pisze howto i myśli o robocie 😉

 2. hello_world pisze:

  suffix „dc=centos, dc=pl”
  dc= domain container, czyli nazwa naszej domeny dla LDAP. W opisywanym przypadku to centos.com.pl.

  Musisz dodać jeszcze jeden element dc=com ( pomiędzy centos a pl )aby rzeczywiście wskazywało na twoją domenę

 3. admin pisze:

  Dzięki za wskazanie błędu. Poprawione.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony