• AVG ciekawą alternatywą dla ClamAV

  dodany przez Przemysław Sikora

  Poczta elektroniczna odgrywa dużą rolę w biznesie i budowaniu relacji międzyludzkich. Ważne jest, aby wiadomości które dostajemy nie zawierały wirusów i innych „niespodzianek” takich jak trojany.  Znanym i cenionym programem antywirusowym jest ClamAV. Dzisiaj jednak poświęcę trochę czasu innemu równie dobremu programowi, jakim jest AVG. Wielu zna go pewnie ze stacji roboczych. Można go pobrać w postaci pakietu rpm ze strony http://free.avg.com/cz-cs/stahnout.tpl-stdfull.prd-alf. Następnie jako root wykonujemy następujące polecenie:

  rpm -ivh nazwa_pobranego_pakietu

  Przykładowo:
  [root@crypton ~]# rpm -ivh avg2012flx-r1786-a4748.i386.rpm
  Przygotowywanie... ########################################### [100%]
  1:avg2012flx ########################################### [100%]
  Installing 'avgd' service initscripts...
  Registering 'avgd' service to runlevels...
  Registering with license: LU2BB-SYAMX-CJTJ7-ARBXD-3BDP7-S3CZM
  AVG command line controller
  Copyright (c) 2011 AVG Technologies CZ

  License was successfully changed.
  Operation successful.

  Ustawiamy, aby AVG uruchamiał się automatycznie z systemem:

  /sbin/chkconfig avgd on

  Czas na integrację z MTA.
  Aby zmusić naszego Sendmaila do skanowania przy pomocy omawianego narzędzie musimy wyedytować plik „/etc/mail/sendmail.mc” i dopisać:

  INPUT_MAIL_FILTER(`avgtcpd’, `S=inet:10024@localhost’)dnl

  W powyższej linii określiliśmy na którym porcie nasłuchuje milter od programu antywirusowego. Następnie:

  make -C /etc/mail

  Uruchamiamy demona AVG – avgd:

  service avgd start

  Restartujemy Sendmaila:

  service sendmail restart

  Następnie przystępujemy do konfiguracji naszego nowego antywirusa, przy pomocy konsolowego narzędzia „avgcfgctl”.

  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.milter.enabled=true’
  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.milter.socket=inet:10024@localhost’
  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.milter.verbosity=0′

  Niezwykle przydatne mogą okazać się pozostałe opcje:

  avgcfgctl -w 'Tcpd.scan.Options.UseHeuristics=true’

  włączenie heurystyki

  avgcfgctl -w 'Tcpd.scan.Options.MaxFileSize=268435456′

  określenie maksymalnej wielkości wiadomości do skanowania
  Przykładowa odpowiedź systemu po wydaniu pierwszego polecenia to:
  [root@crypton ~]# avgcfgctl -w 'Tcpd.scan.Options.UseHeuristics=true'
  AVG command line avgcfgctl
  Copyright (c) 2011 AVG Technologies CZ

  Setting configuration item Tcpd.scan.Options.UseHeuristics to value true.

  avgcfgctl -w 'Tcpd.scan.mail.strip.allexelist=|COM|DRV|EXE|OV?|PGM|SYS|BIN|CMD|DEV|386|SMM|VXD|DLL|OCX|BOO|SCR|ESL|CLA|’
  avgcfgctl -w 'Tcpd.scan.mail.strip.enable=false’

  Powyższe linie odpowiedzialne są za detekcję wybranych rozszerzeń załączników.
  Teraz czas na konfigurację Postfixa. Musimy wyedytować plik „/etc/postfix/master.cf” i dodać następujące linie:
  avgtcpd unix - - y - 2 smtp
  -o smtp_data_done_timeout=1200
  -o smtp_send_xforward_command=yes
  -o disable_dns_lookups=yes
  -o max_use=20

  127.0.0.1:10025 inet n – n – – smtpd
  -o content_filter=
  -o smtpd_delay_reject=no
  -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
  -o smtpd_end_of_data_restrictions=
  -o smtpd_restriction_classes=
  -o mynetworks=127.0.0.0/8
  -o smtpd_error_sleep_time=0
  -o smtpd_soft_error_limit=1001
  -o smtpd_hard_error_limit=1000
  -o smtpd_client_connection_count_limit=0
  -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
  -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters
  -o local_header_rewrite_clients=

  Następnie otwieramy i edytujemy plik „/etc/postfix/main.cf” i dopisujemy:
  content_filter = avgtcpd:127.0.0.1:54321
  receive_override_options = no_address_mappings

  Uruchamiamy demona AVG:

  service avgd start

  Restartujemy Postfixa

  service postfix restart

  Przydatne polecenia konfiguracyjne:

  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.address=127.0.0.1′
  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.ports=|54321|’

  Powyższe komendy odpowiedzialne są za ustawienie adresu i portu na którym nasłuchuje usługa typu serwer należąca do programu antywirusowego AVG.

  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.client_address=127.0.0.1′
  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.client_port=10025′

  Powyższe komendy odpowiedzialne są za ustawienie adresu i portu na którym nasłuchuje usługa kliencka Postfixa.

  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.limiter_start=220′
  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.limiter_stop=250′

  Powyższe opcje odpowiedzialne są za minimalne i dopuszczalne ilości aktywnych połączeń do skanera antywirusowego.

  avgcfgctl -w 'Default.tcpd.smtp.read_buffer=102400′

  Powyższe polecenie ustala wielkość bufora odczytu skanera antywirusowego.
  Teraz czas na integrację AVG z oprogramowaniem Amavis używanym często z Postfixem. Jeśli go posiadamy nie musimy wykonywać powyższych czynności. Wystarczy tylko wyedytować plik „/etc/amavisd.conf” i odkomentować linie:
  ['AVG Anti-Virus',
  \&ask_daemon, ["SCAN {}\n", '127.0.0.1:54322'],
  qr/^200/m, qr/^403/m, qr/^403 .*?: ([^\r\n]+)/m ],

  127.0.0.1:54322 -> domyślną wartością było 127.0.0.1:55555
  Restartujemy Amavisa i powinno działać

  service amavisd restart

  Najprostszym sprawdzeniem, czy wiadomości są skanowane jest sprawdzenie nagłówka odebranej wiadomości po skonfigurowaniu oprogramowania antywirusowego. Powinniśmy zobaczyć podobny wpis do tego poniżej:
  X-Antivirus-Avg: AVG 12.0.1786 for Linux/FreeBSD mailserver; Virus DB 2425/5052 2012-06-06; mail clean;
  Niestety z tego co wiem omawiane oprogramowanie antywirusowe w wersji Free jest tylko do zastosowań niekomercyjnych. Czyżby pozostawał nam tylko ClamAV? Czekam na propozycję innych w pełni darmowych rozwiązań.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony