• Własny serwer synchronizacji dla FirefoxSync w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Pewnie wielu z Was słyszało o możliwości synchronizacji zakładek, haseł, ustawień, itp. przeglądarki Firefox pomiędzy różnymi komputerami, ale obawiała się o bezpieczeństwo swoich danych. Mozilla wyszła nam na przeciw i umożliwiła postawienie własnego serwera przechowującego wspomniane dane. Postaram się teraz w kilku żołnierskich zdaniach opowiedzieć jak coś takiego postawić i skonfigurować. Do dzieła 🙂

  Pobieramy plik z konfiguracją repozytorium zawierającego gotowe paczki. Dla CentOS 4 CentOS 5 CentOS 6. Pobieramy pakiet „mozilla-sync-server”

  yum install mozilla-sync-server

  Wymagane pakiety zostaną zainstalowane dzięki zależnościom. Niezbędna jest edycja pliku „/etc/mozilla-sync-server/mozilla-sync-server.conf”, a dokładniej edycja opcji „fallback_node” np. „fallback_node = http://sync.centos.com.pl/mozilla-sync/”. Wpisany adres musi być dostępny z lokalizacji z których będziemy chcieli korzystać z synchronizacji. Następnie edytujemy plik „/etc/httpd/conf.d/mozilla-sync-server.conf”, adokładniej sekcję rozpoczynającą się na „”. Zawiera ona między innymi informacje o adresach IP, z który ma być dostęp do synchronizacji. Proponowana wartość poniżej:
  Order deny,allow
  Deny from all
  Allow from nasz_IP_praca nasz_IP_dom

  Można też zakomentować wszystkie wpisy dotyczące adresów, z których ma być dozwolona synchronizacja. Spowoduje to dosŧęp ze wszystkich lokalizacji. Po zakończeniu edycji wspomnianego pliku należy zrestartować serwer www ( w tym przypadku Apache)

  service httpd restart

  Omawiana konfiguracja ma charakter przykładowy i nie wyczerpuje wszystkim możliwych opcji takich jak skorzystania z bazy MySQL, czy usług katalogowych (np. LDAP).

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony