• nginx+thttpd=cgi scripts support

  dodany przez Przemysław Sikora

  Nginx to co raz częściej używany serwer www/proxy, przez wielu uważany za lepszy od Apache. Nie chciałbym wypowiadać się w tej kwestii, a przynajmniej nie w tej chwili. Skupię się na uzupełnieniu pewnego braku w omawianym serwerze, jakim jest obsługa skryptów CGI. Niestety korzystając tylko z NGINX-a nie doświadczymy tej „przyjemności”. Lekarstwem na to może okazać się prosty serwer www- thttpd. Gotową paczkę znajdziemy w repozytorium Epel. Zakładając, ze mamy je prawidłowo skonfigurowane, wydajemy w terminalu (jako root) następującą komendę:

  yum install thttpd

  Instalacja jest prosta. Teraz czas na konfigurację, której najważniejszą część stanowi plik „/etc/thttpd.conf”
  dir=/var/www/thttpd
  user=thttpd
  logfile=/var/log/thttpd.log
  pidfile=/var/run/thttpd.pid
  port=8000
  cgipat=**.cgi|**.pl

  Oczywiście powyższe parametry podlegają modyfikacji wedle potrzeb. Następnie uruchamiamy thttpd

  service thttpd start

  Kolejnym krokiem jest modyfikacja konfiguracji vhosta, który ma obsługiwać skrypty cgi.Należy dodać poniższe wpisy, modyfikując je w miarę potrzeb:
  location /cgi-bin {
  proxy_redirect off;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  client_max_body_size 10m;
  client_body_buffer_size 128k;
  proxy_connect_timeout 90;
  proxy_send_timeout 90;
  proxy_read_timeout 90;
  proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
  }

  Następnie restartujemy nginx-a

  service nginx restart

  Pamiętajmy o ustawieniu thttpd w autostarcie

  /sbin/chkconfig thttpd on

  Przykładowy skrypt cgi umieszczamy w katalogu zdefiniowanym dyrektywą „dir” umieszczoną w pliku konfiguracyjnym thttpd (w naszym przypadku /var/www/thttpd)

  Po wpisaniu w przeglądarkę adresu naszej stron oraz /cgi-bin np. (www.naszastrona.pl/cgi-bin) powinien wyświetlić się napis „Serwis CentOS.com.pl pozdrawia!”

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony