• Smart Table, czyli inteligentny routing poczty wychodzącej przez różne serwery

  dodany przez Przemysław Sikora

  Posiadając serwer obsługujący wiele kont pocztowych i domen, czasem niezbędne jest wprowadzanie poważnych modyfikacji w dostarczaniu/odbieraniu wiadomości. Załóżmy, że posiadamy trzydzieści domen, z których cztery potrzebują wysyłać pocztę przez inny serwer niż macierzysty, a odbieranie pozostaje bez zmian. Normalnie nazywa się to „smarthost”, ale on dotyczy całego ruchu wychodzącego, a nam chodzi tylko o konkretne domeny/konta email. Powody takiego działania mogą być różne, choćby fakt iż nasz serwer jest na jakieś mało znanej spamliście, która akurat jest używana przez serwer ulubionego odbiorcy. Cóż wtedy począć? Z pomocą przychodzi nam tzw. „Smart Table”. Opiszę poniżej konfigurację dla Sendmaila i Postfixa. W przypadku tego pierwszego, konieczne może okazać się pobranie pliku „smarttable.m4” i umieszczenie go w folderze „/usr/share/sendmail-cf/feature/”. Plik można pobrać stąd. Następnie należy wyedytować plik „/etc/mail/sendmail.cf”. Dodajemy do niego następujący wpis:
  FEATURE(`smarttable')dnl
  następnie:

  make -C /etc/mail

  Tworzymy plik „/etc/mail/smarttable” z następującą przykładową treścią:
  @domena.pl relay:inny.serwer.pl

  makemap hash /etc/mail/smarttable < /etc/mail/smarttable
  service sendmail restart

  To tyle w temacie Sendmaila, czas na Postfixa.
  Edytujemy plik „/etc/postfix/main.cf” i dopisujemy do niego następującą linię
  sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/postfix/transport
  Edytujemy wskazany plik i dopisujemy:
  @centos.org.pl poczta.centos.com.pl
  następnie

  postmap /etc/postfix/transport
  service postfix restart

  Pamiętajmy, aby serwer, który wskażemy jako serwer wysyłający wiadomości dla danego konta, miał ustawiony relay dla wybranej domeny.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony