• Własne repozytorium w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Ważnym elementem każdego systemu, są aplikacje i narzędzia w nim zainstalowane. A skąd je wziąć? Najprościej korzystać z repozytoriów, czyli „magazynów pakietów (w naszym przypadku RPM-ów). Istnieje wiele takich serwerów. Lista polecanych znajduje się tutaj.

  Jeśli budujemy pakiety i chcielibyśmy się nimi dzielić z innymi, lub w łatwy sposób instalować na innych swoich serwerach, dobrym pomysłem jest stworzenie własnego repo. Nie jest to zbyt trudne. Potrzebny nam jest do tego pakiet „createrepo” oraz vhost wskazujący na miejsce gdzie znajdują się nasze pakiety np. repo.naszadomena.pl. Zakładamy że „DocumentRoot” dla wspomnianego VirtualHost-a to „/www/repo.naszadomena.pl/html”

  yum install createrepo

  Tworzymy repozytorium poniższym poleceniem

  createrepo -s sha1 /www/repo.naszadomena.pl/html

  -s – oznacza wybór algorytmu dla sum kontrolnych

  Później na maszynie klienckiej musimy dodać jego obsługę. Tworzymy plik „/etc/yum.repos.d/naszerepozytorium.repo o następującej treści:

  [naszerepozytorium]
  name=Nasze pierwsze repo
  baseurl=http://repo.naszadomena.pl
  gpgcheck=0
  enabled=1

  Żeby sprawdzić działanie, najprościej zrobić listę pakietów dostępnych z wszystkich repo

  yum list > yumlist

  i poszukać naszego pakietu np.

  grep naszpakiet yumlist

  Jeśli się nam on wyświetli, znaczy, że wszystko działa 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony