• PHP-FPM dla Apache w CentOS i nie tylko

  dodany przez Przemysław Sikora

  Nie chciałbym się zbytnio rozpisywać się o bezpieczeństwie usług hostingowych, ponieważ temat ten był niejednokrotnie poruszany. Wolałbym skupić się nad lepszym (wydajniejszym) rozwiązaniem niż FastCGI o zastosowaniu którego w przypadku serwera Apache, pisaliśmy jakiś czas temu.
  Mam tu na myśli PHP-FPM (FastCGI Process Manager). Dostarcza on dokładniejszych logów błędów niż zwykłe FCGI oraz zapewnia większą wydajność / responsywność szczególnie w przypadku bardziej obciążonych strony. Więcej szczegółów tutaj. Czas przystąpić do instalacji i konfiguracji. Zakładam, że mamy zainstalowanego Apacha.

  yum install mod_fastcgi fcgi php-fpm

  Następnie konfigurujemy php-fpm, poprzez edycję pliku www.conf.

  vim /etc/php-fpm.d/www.conf

  Poniżej przykładowa konfiguracja
  [www]
  listen = 127.0.0.1:9000
  listen.allowed_clients = 127.0.0.1
  user = apache
  group = apache
  pm = dynamic
  pm.max_children = 50
  pm.start_servers = 5
  pm.min_spare_servers = 5
  pm.max_spare_servers = 35
  php_admin_value[error_log] = /var/log/php-fpm/www-error.log
  php_admin_flag[log_errors] = on
  php_value[session.save_handler] = files
  php_value[session.save_path] = /var/lib/php/session

  Zamiast nasłuchiwania na porcie 9000, można zastosować sockety, co jest wydajniejszym rozwiązaniem np. „listen = /usr/nginx/socks/www”. Startujemy php-fpm

  service php-fpm start

  Pamiętajmy o wyłączeniu wrapera FCGI w pliku „/etc/httpd/conf.d/fastcgi.conf”, poprzez zmianę wpisu
  FastCgiWrapper On na FastCgiWrapper Off. Następnie konfigurujemy vhost dla Apacha. Oto przykładowy:

  DocumentRoot /www/nasza-strona.pl/html
  ServerName nasza-strona.pl
  ErrorLog logs/nasza-strona.pl-error_log
  CustomLog logs/nasza-strona.pl-access_log common

  AddHandler php-fpm .php
  Action php-fpm /php-fpm
  Alias /php-fpm /usr/sbin/php-fpm
  FastCgiExternalServer /usr/sbin/php-fpm -host 127.0.0.1:9000

  Oczywiście następnie restartujemy, ale najpierw sprawdzamy, czy nie popełniliśmy jakiegoś błędu w konfiguracji.

  httpd -t

   

  service httpd restart

  Dla przetestowania warto utworzyć sobie plik np. info.php i umieścić w „DocumentRoot”:

  Jeśli wyświetliła się nam „słynna” strona diagnostyczno-informacyjna php a w polu „Server API” widnieje wpis „FPM/FastCGI”, to znaczy, że zrobiliśmy wszystko dobrze. W razie problemów, proszę pisać.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony