• maldet w akcji i koniec z malware

  dodany przez Przemysław Sikora

  Administrując serwerami współdzielonymi przez wielu użytkowników, wielokrotnie natknąłem się na sytuację, gdy oprogramowanie webowe takie jak CMS, nie są aktualizowane po instalacji. Wiąże się to z sytuacją, gdy np. aktualna wersja WordPress to 3.8.1, a niektórzy mają 3.2 lub nawet 2.x. W takich przypadkach, obecność doklejonego kodu do skryptów php, czy podmiana strony głównej, nie powinny dziwić. Czas powziąć środki ostrożności i zainstalować „maldet”, czyli narzędzie do wykrywania szkodliwego oprogramowania. Do dzieła:

  yum install clamav
  wget http://www.rfxn.com/downloads/maldetect-current.tar.gz
  tar xvsf maldetect-current.tar.gz
  cd maldetect-1.4.2
  ./install.sh

  Linux Malware Detect v1.4.1
  (C) 2002-2013, R-fx Networks <proj@r-fx.org>
  (C) 2013, Ryan MacDonald <ryan@r-fx.org>
  inotifywait (C) 2007, Rohan McGovern <rohan@mcgovern.id.au>
  This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL

  installation completed to /usr/local/maldetect
  config file: /usr/local/maldetect/conf.maldet
  exec file: /usr/local/maldetect/maldet
  exec link: /usr/local/sbin/maldet
  exec link: /usr/local/sbin/lmd
  cron.daily: /etc/cron.daily/maldet

  maldet(30170): {sigup} performing signature update check...
  maldet(30170): {sigup} local signature set is version 201205035915
  maldet(30170): {sigup} new signature set (2014032030449) available
  maldet(30170): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/md5.dat
  maldet(30170): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/hex.dat
  maldet(30170): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.ndb
  maldet(30170): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/rfxn.hdb
  maldet(30170): {sigup} downloaded http://www.rfxn.com/downloads/maldet-clean.tgz
  maldet(30170): {sigup} signature set update completed
  maldet(30170): {sigup} 11651 signatures (9765 MD5 / 1886 HEX)

  Czas na pierwsze skanowanie np. katalogów domowych użytkowników, ale najpierw aktualizacja baz sygnatur zagrożeń.

  maldet -u

  Poniżej efekt wydania tego polecenia:
  Linux Malware Detect v1.4.2
  (C) 2002-2013, R-fx Networks <proj@r-fx.org>
  (C) 2013, Ryan MacDonald <ryan@r-fx.org>
  inotifywait (C) 2007, Rohan McGovern <rohan@mcgovern.id.au>
  This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL v2

  maldet(18829): {sigup} performing signature update check...
  maldet(18829): {sigup} local signature set is version 2014032030449
  maldet(18829): {sigup} latest signature set already installed

  Bazy aktualne, no to czas na skan 🙂

  maldet -a /home

  a oto efekt:
  Linux Malware Detect v1.4.2
  (C) 2002-2013, R-fx Networks <proj@r-fx.org>
  (C) 2013, Ryan MacDonald <ryan@r-fx.org>
  inotifywait (C) 2007, Rohan McGovern <rohan@mcgovern.id.au>
  This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL v2

  maldet(3476): {scan} signatures loaded: 11651 (9765 MD5 / 1886 HEX)
  maldet(3476): {scan} building file list for /home, this might take awhile...
  maldet(3476): {scan} file list completed, found 44081 files...
  maldet(3476): {scan} found ClamAV clamscan binary, using as scanner engine...
  maldet(3476): {scan} scan of /home (44081 files) in progress...

  przykładowy efekt końcowy:
  maldet(3476): {scan} processing scan results for hits: 25 hits 0 cleaned
  maldet(3476): {scan} scan completed on /home: files 44081, malware hits 25, cleaned hits 0
  maldet(3476): {scan} scan report saved, to view run: maldet --report 032414-2328.3476
  maldet(3476): {scan} quarantine is disabled! set quar_hits=1 in conf.maldet or to quarantine results run: maldet -q 032414-2328.3476

  Zobaczmy szczegółowy raport -> maldet –report 032414-2328.3476
  malware detect scan report for serwer.com:
  SCAN ID: 032414-2328.3476
  TIME: mar 24 23:30:37 +0100
  PATH:/home
  TOTAL FILES: 44081
  TOTAL HITS: 5
  TOTAL CLEANED: 0

  NOTE: quarantine is disabled! set quar_hits=1 in conf.maldet or to quarantine results run: maldet -q 032414-2328.3476
  FILE HIT LIST:
  {HEX}base64.inject.unclassed.7 : /home/user/html/wp-load.php
  {HEX}base64.inject.unclassed.7 : /home/user/html/wp-pass.php
  {HEX}base64.inject.unclassed.7 : /home/user/html/wp-config-sample.php.back
  {HEX}base64.inject.unclassed.7 : /home/user/html/index.bk.php
  {HEX}base64.inject.unclassed.7 : /home/user/html/index.bk.php2

  Dużo więcej opcji znajdziecie wydając komendę „maldet -h”. Kilka „rzeczy” można ustawić w pliku konfiguracyjnym „/usr/local/maldetect/conf.maldet” np.
  email_alert=0 # 0 wyłączony alert przez email, 1 włączone
  email_addr="you@domain.com" # adres email na który mają przychodzić alerty
  email_ignore_clean=0 # 0 nie wysyłanie alertów/raportów, gdy brak zagrożeń
  quar_hits=0 # 0 wyłączona kwarantanna, 1 włączona

  To chyba wystarczy na początek 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony