• OSSEC- dobry, darmowy IDS dla CentOS i nietylko

  dodany przez Przemysław Sikora

  Dzisiaj po raz kolejny chciałbym poruszyć kwestie związane z bezpieczeństwem systemów. Niezwykle istotne jest szybkie wykrywanie i reagowanie na wszelkie incydenty związane z naszymi zasobami. Nie jesteśmy jednak w stanie non stop przeglądać / śledzić logów w poszukiwaniu zagrożenia. Od tego jest oprogramowanie takie jak OSSEC, które potrafi na bieżąco monitorować logi systemowe, informować administratora o możliwych nieprawidłowościach, a nawet podjąć działania zmierzające do unieszkodliwienia intruza.

  Przystąpmy do instalacji. Niezbędne pakiety zainstalowałem z repozytorium ATOMIC. Najszybszym sposobem „podpięcia” się do tego repozytorium jest skorzystanie z gotowego skryptu i wykonanie poniższego polecenia:

  wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh

  Postępujemy zgodnie z instrukcjami. Kolejnym krokiem jest instalacja pakietów:

  yum install ossec-hids ossec-wui ossec-hids-server

  Następnie przystępujemy do edycji głównego pliku konfiguracyjnego „/var/ossec/etc/ossec.conf”, gdzie znajdujemy poniższe sekcje i modyfikujemy wg przykładu:

  <global>
  <email_notification>yes</email_notification>
  <email_to>adres_email@do-admina</email_to>
  <smtp_server>smtp.server.pl</smtp_server>
  <email_from>ossec@dobryserver.pl</email_from>
  </global>

  <global>
  <white_list>127.0.0.1</white_list>
  <white_list>192.168.2.1</white_list>
  <white_list>192.168.2.190</white_list>
  <white_list>192.168.2.32</white_list>
  <white_list>192.168.2.10</white_list>
  </global>

  <syscheck>

  <frequency>72000</frequency>


  <directories check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories check_all="yes">/bin,/sbin</directories>


  <ignore>/etc/mtab</ignore>
  <ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
  <ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
  <ignore>/etc/random-seed</ignore>
  <ignore>/etc/adjtime</ignore>
  <ignore>/var/log/httpd</ignore>
  <ignore>/etc/openvpn/openvpn-status.log</ignore>
  <ignore>/etc/openvpn/openvpn-status.log2</ignore>
  </syscheck>

  Kolejnym krokiem jest podpięcie tzw. agentów, których zadaniem jest m.in. przysyłanie logów do serwera.

  /var/ossec/bin/manage_agents

  Powinniśmy zobaczyć poniższe „menu”:
  ****************************************
  * OSSEC HIDS v2.7.1 Agent manager. *
  * The following options are available: *
  ****************************************
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
  Choose your action: A,E,L,R or Q:

  Wybieramy „A”, a następnie podajemy nazwę i adres IP agenta:
  - Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
  Please provide the following:
  * A name for the new agent: test
  * The IP Address of the new agent: 77.25.11.2
  * An ID for the new agent[002]:
  Agent information:
  ID:002
  Name:test
  IP Address:77.25.11.2

  Confirm adding it?(y/n): y
  Agent added.

  następnie:
  ****************************************
  * OSSEC HIDS v2.7.1 Agent manager. *
  * The following options are available: *
  ****************************************
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
  Choose your action: A,E,L,R or Q: E

  Available agents:
  ID: 001, Name: wdc, IP: 62.171.8.118
  ID: 002, Name: test, IP: 77.25.11.2
  Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): 002

  Agent key information for '002' is:
  MDAyIHRlc3QgNzcuMjUuMTEuMiAyNzdjZDk4N2M2YmZiZjRmYzA3YWU1MDhhZjRhOTBlZmFlODQ1ZmRkZGJiZjhlMjRjNzg3YTQwZTYyN2I4NTQy

  Powyższy klucz trzeba będzie zaimportować na komputerze pełniącym rolę agenta, ale o tym za chwilę. Najpierw instalacja. Pominę instalację repozytorium ATOMIC.

  W konsoli wydajemy polecenie:

  yum install ossec-hids-client

  a następnie:

  /var/ossec/bin/manage_client

  ****************************************
  * OSSEC HIDS v2.7.1 Agent manager. *
  * The following options are available: *
  ****************************************
  (I)mport key from the server (I).
  (Q)uit.
  Choose your action: I or Q: I

  * Provide the Key generated by the server.
  * The best approach is to cut and paste it.
  *** OBS: Do not include spaces or new lines.

  Paste it here (or '\q' to quit): MDAyIHRlc3QgNzcuMjUuMTEuMiAyNzdjZDk4N2M2YmZiZjRmYzA3YWU1MDhhZjRhOTBlZmFlODQ1ZmRkZGJiZjhlMjRjNzg3YTQwZTYyN2I4NTQy

  Następnie edytujemy plik „/var/ossec/etc/ossec.conf”, modyfikując poniższe sekcje:
  <ossec_config>
  <client>
  <server-ip>ADRES_IP_SERWERA</server-ip>
  </client>

  <syscheck>

  <frequency>7200</frequency>


  <directories check_all="yes">/etc,/usr/bin,/usr/sbin</directories>
  <directories check_all="yes">/bin,/sbin</directories>


  <ignore>/etc/mtab</ignore>
  <ignore>/etc/mnttab</ignore>
  <ignore>/etc/hosts.deny</ignore>
  <ignore>/etc/mail/statistics</ignore>
  <ignore>/etc/random-seed</ignore>
  <ignore>/etc/adjtime</ignore>
  <ignore>/etc/httpd/logs</ignore>
  <ignore>/etc/utmpx</ignore>
  <ignore>/etc/wtmpx</ignore>
  <ignore>/etc/cups/certs</ignore>
  </syscheck>

  Na koniec restartujemy serwer i klienta/ów wykonując poniższe polecenie na każdym z nich:

  /var/ossec/bin/ossec-control restart

  Na serwerze trzeba zrestartować serwer www (np. Apache), aby konfiguracja z pliku „/etc/httpd/conf.d/ossec.conf” została zaczytana. Po wpisaniu w przeglądarce urla np. http://ip_naszeg_serwera/ossec, powinniśmy zobaczyć prośbę o zalogowanie (domyślne dane ossec/ossec). Logowanie oparte jest na pliku „/usr/share/ossec-wui/.htpasswd”, który modyfikujemy przy pomocy narzędzia „htpasswd”. W razie problemów, proszę pisać, może uda mi się pomóc.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony