• GlusterFS, czyli rozproszony system plików w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Niezwykle chętnie stosowanym terminem w dziedzinie IT jest chmura. Często jest ono używane na wyrost. Dobrym trendem jest zaś rozwój technologii klastrowych zwiększających bezpieczeństwo i skalowalność.
  Jednym z takich rozwiązań jest rozproszony system plików GlusterFS.

  Jego instalacja i podstawowa konfiguracja nie jest bardzo trudna. Czas się za nią wziąć 🙂

  1. Instalujemy dedykowane repozytorium na serwerze

   cd /etc/yum.repos.d 
   wget http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/LATEST/RHEL/glusterfs-epel.repo 

  2. Instalujemy odpowiedni pakiet/y

   yum install glusterfs-server 

  3. Dodajemy do pliku „/etc/hosts” namiary na nasze serwery pod usługę.

   vim /etc/hosts 

  dodajemy:
  145.12.128.163 srv1
  145.12.128.142 srv2

  4. Startujemy usługę na obydwu serwerach

  /etc/init.d/glusterd start

  5. Podpinamy serwery

  gluster peer probe srv2

  [root@srv1 ~]# gluster peer probe srv2
  peer probe: success.

  gluster peer probe srv1

  [root@srv2 ~]# gluster peer probe srv1
  peer probe: success.

  6. Tworzymy wolumen (force wymagany, jeśli nie będzie on na głównej partycji /)

  gluster volume create testvol replica 2 transport tcp srv1:/data srv2:/data force

  [root@srv1 ~]# gluster volume create testvol replica 2 transport tcp srv1:/data srv2:/data force
  volume create: testvol: success: please start the volume to access data

  gluster volume start testvol

  [root@srv1 ~]# gluster volume start testvol
  volume start: testvol: success

  na drugim czasem trzeba

  /etc/init.d/glusterfsd restart

  7. Sprawdzamy, czy się udało

  gluster volume info

  [root@srv1 ~]# gluster volume info
  Volume Name: testvol
  Type: Replicate
  Volume ID: cf113ea3-0d96-4281-a79f-c7e1f7c78d98
  Status: Started
  Number of Bricks: 1 x 2 = 2
  Transport-type: tcp
  Bricks:
  Brick1: srv1:/data
  Brick2: srv2:/data

  8. Ustawiamy uprawnienia dostępu do naszego, nowego wolumenu

  gluster volume set testvol auth.allow 185.12.178.142

  [root@srv1 ~]# gluster volume set testvol auth.allow 185.12.178.142
  volume set: success

  Powyższe kroki (1-8, oprócz 6) wykonujemy na wszystkich serwerach, w naszym przypadku na 2. Teraz czas na konfigurację klienta.

  1. Edytujemy plik „/etc/hosts” i dopisujemy adresy IP/nazwy naszych serwerów.

   vim /etc/hosts

  145.12.128.163 srv1
  145.12.128.142 srv2

  2. Instalujemy dedykowane repozytorium na serwerze

   cd /etc/yum.repos.d 
   wget http://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/LATEST/RHEL/glusterfs-epel.repo 

  3. Instalujemy niezbędny pakiet – „glusterfs-fuse”

   yum install glusterfs-fuse 

  4. Zakładamy katalog, gdzie chcemy podmontować nasz zasób (oczywiście, jeśli go nie ma)

   mkdir /mnt/glusterfs 

  5. Podmontowujemy nasz wolumen glusterfs-a (mamy dowolność, czy skorzystamy z serwera srv1, czy srv2)

   mount.glusterfs srv1:/testvol /mnt/glusterfs 

  6. Sprawdzamy, czy się podmontował

  df -h

  czego wynikiem, powinno być coś podobnego:
  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/vg-lv_root
  18G 2,3G 15G 15% /
  tmpfs 499M 0 499M 0% /dev/shm
  /dev/sda1 477M 120M 332M 27% /boot
  srv1:/testvol 18G 1,6G 15G 10% /mnt/glusterfs

  7. Dodajemy wpis do „/etc/fstab” wg poniższego przykładu, aby sam był montowany po restarcie
  srv1:/testvol /mnt/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0

  Wygląda na to, że wszystko udało mi się pokrótce przedstawić. W kwestii wyjaśnienia, dodanie repozytorium na kliencie, jest konieczne z powodu wersji glusterfs. W domyślnych repozytoriach CentOS-a znajduje się starsza wersja- nie współpracująca z tą założoną na serwerach. Powodzenia 🙂

2 komentarze do “GlusterFS, czyli rozproszony system plików w CentOS”

 1. shacky pisze:

  Gluster jest łatwy i przyjemny w postawieniu, jednak jego wydajność pozostaje daleko w tyle przy porównianiu z drbd. W naszym zastosowaniu Gluster potrafił zajechać dwa serwery z 8 rdzeniami, gdzie przy drbd użycie procesora jest prawie niezauważalne.

 2. przemek pisze:

  Tylko drbd raczej się chyba używa jak masz kompy spięte lokalnie poprzez sieć, a glusterfs to bardziej rozproszony jest.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony