• csync2- synchronizacja plików w klastrze

  dodany przez Przemysław Sikora

  Często mówi się o klastrach wysoko-dostępnych (HA). Jest wiele takich rozwiązań, zarówno płatnych jak i bezpłatnych, prostych oraz skomplikowanych. Dzisiaj skupię się na niezwykle prostym, a zarazem skutecznym narzędziu, które dostępne jest nieodpłatnie. Mam na myśli csync-a w wersji 2. Zapewnia on zautomatyzowaną synchronizację plików pomiędzy serwerami z użyciem rsync-a.

  Do jego instalacji najlepiej użyć repozytorium „EPEL”. Zakładam, że jest ono skonfigurowane i idę dalej:

  yum install csync2

  Na jednym z komputerów w klastrze wydajemy poniższe polecenia:

  csync2 -k /etc/csync2/csync2.key
  openssl genrsa -out /etc/csync2/csync2_ssl_key.pem 2048
  openssl req -batch -new -key /etc/csync2/csync2_ssl_key.pem -out /etc/csync2/csync2_ssl_cert.csr
  openssl x509 -req -days 3600 -in /etc/csync2/csync2_ssl_cert.csr -signkey /etc/csync2/csync2_ssl_key.pem -out /etc/csync2/csync2_ssl_cert.pem

  założenia:
  – elementami klastra są: „srv1.domena.pl” i „srv2.domena.pl”
  – synchronizowane elementy: „/var/www/html/” i „/www/”

  Przystąpmy do edycji pliku „/etc/csync2/csync2.cfg”

  group centos-cluster
  {
  host srv1.domena.pl;
  host srv2.domena.pl;

  key /etc/csync2/csync2.key;

  include /var/www/html/;
  include /www/;
  exclude *~ .*;

  backup-directory /var/backups/csync2;
  backup-generations 3;
  auto none;
  }

  Następnie musimy przegrać plik konfiguracyjny oraz klucz i certyfikat na inne komputery. Najprościej zrobić to tak:

  scp /etc/csync2/* drugi.kom.pl:/etc/csync2

  Poniższe polecenia wykonujemy na wszystkich elementach „klastra”.

  vim "/etc/xinetd.d/csync2"

  Zawartość podanego pliku powinna być jak poniżej:

  service csync2
  {
  flags = REUSE
  socket_type = stream
  wait = no
  user = root
  group = root
  server = /usr/sbin/csync2
  server_args = -i
  port = 30865
  type = UNLISTED
  #log_on_failure += USERID
  disable = no
  only_from = 89.46.71.137 81.3.236.217 # IP serwerów w klastrze (własnego IP nie trzeba podawać)
  }

  /etc/init.d/xinetd start

  /sbin/chkconfig xinetd on

  Musimy zapewnić „swobodną” komunikację pomiędzy elementami klastra, np. poprzez umieszczenie kluczy publicznych ssh w plikach „authorized_keys” na serwerach w klastrze. Należy pamiętać o otwarciu portu dla ssh oraz tcp 30865 dla wszystkich elementów klastra.

  uruchomienie synchronizacji

  csync2 -xv

  Powyższe polecenie dobrze jest dodać do crona, podobnie jak „csync2 -M”, dzięki któremu możemy sprawdzić, czy pliki na wszystkich serwerach są identyczne.

  W razie wykrycia błędu synchronizacji, trzeba ręcznie wymusić na którym serwerze plik jet aktualny.
  chary srv1.domena.pl srv2.domena.pl /var/www/html/29-43.pdf

  W takim wypadku uznajemy np., że aktualny jest ten plik na pierwszym serwerze. Wydajemy na jego konsoli następujące polecenie:

  csync2 -f /var/www/owncloud/29-43.pdf

  W razie problemów, proszę pisać na forum, w komentarzach lub zajrzeć na man-a csync-a 2.

  man csync2

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony