• AWSTATS, czyli statystyki odwiedzin stron WWW

  dodany przez Przemysław Sikora

  Ilość odwiedzin strony jest niewątpliwie wyznacznikiem jej popularności i to nie ulega dyskusji. Istnieje wiele narzędzi do sprawdzania odwiedzalności, zarówno lokalnych, jak i w postaci usług np. Google Analytics. Wiele firm hostingowych korzysta z Awstats-a, czyli prostego i skutecznego analizatora logów.

  Poniżej przedstawiam krótką instrukcję instalacji wspomnianego narzędzia w naszym ulubionym systemie, jakim jest CentOS. Zakładam iż mamy już skonfigurowane repozytorium Epel.

  yum install awstats

  Edytujemy plik „/etc/httpd/conf.d/awstats.conf”
  <Directory "/usr/share/awstats/wwwroot">
  Options None
  AllowOverride None

  AuthType Basic
  AuthName "LMF awstats"
  AuthUserFile /etc/awstats/users
  <Limit GET POST>
  require valid-user
  </Limit>

  </Directory>
  Tworzymy plik „/etc/awstats/users” poniższym poleceniem:

  htpasswd -c /etc/awstats/users nazwa_usera

  Następnie dwukrotnie podajemy hasło dla naszego nowo-tworzonego użytkownika.
  New password:
  Re-type new password:
  Adding password for user nazwa_usera

  Następnym krokiem jest utworzenie pliku konfiguracyjnego statystyk dla naszej strony. Robimy to w katalogu „/etc/awstats”.

  cp /etc/awstats/awstats.model.conf /etc/awstats/awstats.nazwadomeny.conf

  Następnie musimy go wyedytować.

  vim /etc/awstats/awstats.nazwadomeny.conf

  Poniżej kluczowe „zmienne”, które musimy ustawić/zmodyfikować:
  ścieżka do pliku access-log naszej strony
  LogFile="/var/log/httpd/access_log"
  typ pliku z logami tj. strona www/streaming/poczta/ftp
  LogType=W
  format logów np. zgodny z Apache / IIS
  LogFormat=1
  separator logów
  LogSeparator=" "
  domena "podlegająca" analizie
  SiteDomain="nasza-domena.pl"
  alisy dla domeny "podlegającej" analizie np. www
  HostAliases="www.nasza-domena.pl"
  poziom "rozwiązywalności" nazw domenowych (brak/pełne/tylko dla plików statycznych)
  DNSLookup=2
  katalog danych Awstats
  DirData="/var/lib/awstats"
  adresy IP, które są pomijane przy obliczaniu statystyk
  SkipHosts="127.0.0.1"
  "useragenci", które są pomijane
  SkipUserAgents=""

  Aby wymusić utworzenie statystyk, należy wywołać poniższe polecenie z terminala

  /usr/share/awstats/tools/awstats_updateall.pl now -configdir="/etc/awstats" -awstatsprog="/usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl"

  Potem wpisujemy następujący URL do przeglądarki „http://nasza-domena.pl/awstats/” i naszym oczom powinny ukazać się statystyki odwiedzin naszej stronki. Odświeżanie danych odbywa się z crona co godzinę. Powodzenia 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony