• Apache Solr – instalacja i uruchomienie

  dodany przez Przemysław Sikora

  Jak to mówią, informacja jest skarbem i kluczem do sukcesu. Można by więc rzec, że jej wyszukiwanie i pozyskiwanie jest sposobem na dobrobyt. Opiszę dzisiaj instalację i tzw. pierwsze uruchomienie serwera wyszukiwania pełnotekstowego, który często zastępuje domyślne „szukajki” w e-sklepach i dużych blogach.

  Dosyć filozofowania, czas wziąć się za robotę. Wpierw instalujemy jave.

  yum install java-1.8.0-openjdkp

  Potem pobieramy solr-a i rozpakowujemy go.

  wget http://apache.org/dist/lucene/solr/6.1.0/solr-6.1.0.zip
  unzip solr-6.1.0.zip
  mv solr-6.1.0 solr

  Czas odpalić naszego solr-a. Wydajemy w konsoli poniższe polecenie:

  /opt/solr/bin/solr start -e cloud -noprompt

  Kolejnym niezwykle ważnym etapem jest import schematów xml. Domyślną nazwą kolekcji jest „gettingstarted”.

  /opt/solr/bin/post -c nazwa_naszej_kolekcji /opt/solr/example/exampledocs/*.xml

  Wynik wydania powyższego polecenie poniżej:
  java -classpath /opt/solr/dist/solr-core-6.1.0.jar -Dauto=yes -Dc=gettingstarted -Ddata=files org.apache.solr.util.SimplePostTool /opt/solr/example/exampledocs/gb18030-example.xml /opt/solr/example/exampledocs/hd.xml /opt/solr/example/exampledocs/ipod_other.xml /opt/solr/example/exampledocs/ipod_video.xml /opt/solr/example/exampledocs/manufacturers.xml /opt/solr/example/exampledocs/mem.xml /opt/solr/example/exampledocs/money.xml /opt/solr/example/exampledocs/monitor2.xml /opt/solr/example/exampledocs/monitor.xml /opt/solr/example/exampledocs/mp500.xml /opt/solr/example/exampledocs/schema.xml /opt/solr/example/exampledocs/sd500.xml /opt/solr/example/exampledocs/solrconfig.xml /opt/solr/example/exampledocs/solr.xml /opt/solr/example/exampledocs/utf8-example.xml /opt/solr/example/exampledocs/vidcard.xml
  SimplePostTool version 5.0.0
  Posting files to [base] url http://localhost:8983/solr/gettingstarted/update...
  Entering auto mode. File endings considered are xml,json,jsonl,csv,pdf,doc,docx,ppt,pptx,xls,xlsx,odt,odp,ods,ott,otp,ots,rtf,htm,html,txt,log
  POSTing file gb18030-example.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file hd.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file ipod_other.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file ipod_video.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file manufacturers.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file mem.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file money.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file monitor2.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file monitor.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file mp500.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file schema.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file sd500.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file solrconfig.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file solr.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file utf8-example.xml (application/xml) to [base]
  POSTing file vidcard.xml (application/xml) to [base]
  16 files indexed.
  COMMITting Solr index changes to http://localhost:8983/solr/gettingstarted/update...
  Time spent: 0:00:01.067

  Aby dostać się do naszej aplikacji, powinniśmy wpisać w przeglądarce adres IP lub domenowy naszego serwer oraz port 8983 np.
  http://46.117.223.10:8983
  P.S. Pamiętajcie o odblokowaniu portu 8983 (tcp) na firewallu 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony