• Powrót do korzeni, czyli MySQL Community w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Nie wiem czy pamiętacie czasy, gdy domyślnym serwerem mysql w CentOS-ie i innych dystrybucjach był MySQL od Oracle. Właśnie z chwilą, gdy firma Oracle przejęła „opiekę” nad MySQL-em, zaczęły być popularne zamienniki takie jak MariaDB, czy Percona.

  Może czas wrócić do MySQL? Zacznijmy od zainstalowania i przetestowania, potem zobaczymy … 🙂 Wpierw instalujemy odpowiednie repozytorium
  dla CentOS 7

  rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm

  dla CentOS 6

  rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-7.noarch.rpm

  Następnie instalujemy omawiane oprogramowanie

  yum install mysql-community-server

  Pamiętajmy o dodanie „innodb_file_per_table” do pliku „/etc/my.cnf”.

  systemctl start mysqld

  Następnie musimy znaleźć w logach pierwsze hasło roota. We wcześniejszych wersjach mieliśmy możliwość ustawienia hasła w czasie instalacji. Teraz hasło generowane jest automatycznie.
  grep pass /var/log/mysqld.log
  2017-01-17T13:09:31.394799Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: Q%rv5hE-/>py
  2017-01-17T13:10:00.368259Z 1 [ERROR] Failed to open the bootstrap file /tmp/install-validate-password-plugin.CYTi1W.sql
  To chyba tyle na początek przygody z MySQL Community Server 5.7. Powodzenia 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony