• Lekki serwer pocztowy dla CentOS – Exim

  dodany przez Przemysław Sikora

  Exim nie należy do najbardziej popularnych serwerów pocztowych (MTA). Tak się może wielu wydawać. Prawda jest jednak trochę inna, ponieważ najpopularniejsze panele administracyjne takie jak DirectAdmin, czy cPanel wykorzystują domyślnie właśnie wspomnianego Exima. Pytanie, dlaczego? Prawdopodobnie ze względu na jego „lekkość” oraz bardzo duże możliwości konfiguracyjne.

  Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że są one większe, a przynajmniej bardziej przyjazne w konfiguracji niż np. w Sendmailu czy Postfixie. Jest to moje odczucie, możecie się z nim nie zgodzić. Przyznać trzeba jedno, wspomniane przed chwilą dwa MTA, nie potrafią bez użycia dodatkowego oprogramowania (miltera, Amavisa, proxy smtp) na podłączenie np. programu antywirusowego, czy SpamAssassina. No dobra obsługę ostatniego narzędzie można zaimplementować przy pomocy Procmaila. Exim ma takową obsługę natywnie. Przystąpmy do instalacji i wstępnej konfiguracji.

  yum remove postfix
  rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
  yum install exim clamd spamassassin cyrus-sasl cyrus-sasl-plain
  service saslauthd start
  /sbin/chkconfig saslauthd on
  /sbin/chkconfig exim on
  /sbin/chkconfig clamd on
  /sbin/chkconfig spamassassin on
  vim /etc/exim/exim.conf

  Odkomentowujemy następujące linie:
  PLAIN:
  driver = plaintext
  server_set_id = $auth2
  server_prompts = :
  server_condition = ${if saslauthd{{$2}{$3}{smtp}} {1}}
  server_advertise_condition = ${if def:tls_cipher }

  LOGIN:
  driver = plaintext
  server_set_id = $auth1
  server_prompts = <| Username: | Password:
  server_condition = ${if saslauthd{{$1}{$2}{smtp}} {1}}
  server_advertise_condition = ${if def:tls_cipher }

  Następnie:
  – ustawiamy „primary_hostname = nazwa_naszego_serwera”
  – dopisujemy obsługę domen „domainlist local_domains = domena1 : domena2”
  – podpinamy antywirusa np. clamava- ustawiamy „av_scanner = clamd:ścieżka_do_pliku_sock_clamava”
  – ustawiamy, aby zawirusowane wiadomości były odrzucane- odkomentowujemy
  deny malware = *
  message = This message contains a virus ($malware_name).

  – podpinamy SpamAssassina- „spamd_address = 127.0.0.1 783”; 783 to domyślny port na którym nasłuchuje wspomniane oprogramowanie antyspamowe
  – ustawienia wielkości wiadomości, które będę skanowane:
  accept condition = ${if >={$message_size}{100000} {1}}
  add_header = X-Spam-Note: SpamAssassin run bypassed due to message size

  dodawanie headerów:
  warn spam = nobody/defer_ok
  add_header = X-Spam-Flag: YES

  Informacje w nagłówku o poziomie spamu
  warn add_header = X-Spam-Score: $spam_score ($spam_bar)\n\
  raport w nagłówku (m.in. filtry, które zapunktowały), jeśli poziom spamu sięgnie 5 punktów
  warn condition = ${if >{$spam_score_int}{50}{1}{0}}
  add_header = X-Spam-Report: $spam_report

  – domyślnie porty na których powinien nasłuchiwać exim są ustawione, ale warto sprawdzić jak- opcja „daemon_smtp_ports” oraz „tls_on_connect_ports”
  Na koniec startujemy wszystkie usługi:

  service exim start
  service clamd start
  service spamassassin start
  service saslauthd start

  Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy serwer działa jest oczywiście wysłanie emaila lub ewentualnie telnet:
  telnet dobra-poczta.pl 25
  Trying 62.133.22.151...
  Connected to dobra-poczta.pl.
  Escape character is '^]'.
  220 dobra-poczta.pl ESMTP Exim 4.72 Tue, 04 Feb 2014 15:51:59 +0100
  ehlo localhost
  250-dobra-poczta.pl Hello Twój_HOST [Twoje_IP]
  250-SIZE 52428800
  250-PIPELINING
  250-STARTTLS
  250 HELP

  W razie problemów lub pytań, proszę pisać w komentarzach.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony