• Let’s Encrypt i mamy darmowego SSL-a

  dodany przez Przemysław Sikora

  Coraz częściej mówi się, że wszystko co przesyłamy przez sieć, czy to Internet, czy LAN, powinno być szyfrowane. Wiele w tym prawdy, ponieważ bezpieczeństwo danych to chyba rzecz najważniejsza w biznesie. Najprostszą metodą zapewnienia bezpieczeństwa/prywatności transmisji danych, jest zastosowanie certyfikatu SSL. Nie jest to drogie, a dzięki Let-s Encrypt nawet darmowe.

  Poniżej krok po kroku jak zdobyć nasz pierwszy darmowy certyfikat w systemie CentOS 6, korzystając z Apache.

  wget https://dl.eff.org/certbot-auto
  chmod a+x certbot-auto
  ./certbot-auto

  Efekt poniżej:
  Bootstrapping dependencies for RedHat-based OSes...
  yum jest /usr/bin/yum
  Wczytane wtyczki: fastestmirror
  Ustawianie procesu instalacji
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: centos2.hti.pl
  * epel: ftp.icm.edu.pl
  * extras: mirror.onet.pl
  * updates: ftp.icm.edu.pl
  Pakiet gcc-4.4.7-17.el6.x86_64 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Pakiet openssl-1.0.1e-48.el6_8.3.x86_64 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Pakiet openssl-devel-1.0.1e-48.el6_8.3.x86_64 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Pakiet redhat-rpm-config-9.0.3-51.el6.centos.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Pakiet ca-certificates-2015.2.6-65.0.1.el6_7.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Pakiet python-2.6.6-66.el6_8.x86_64 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Rozwiązywanie zależności
  --> Wykonywanie sprawdzania transakcji
  ---> Package augeas-libs.x86_64 0:1.0.0-10.el6 will be zainstalowany
  ---> Package dialog.x86_64 0:1.1-9.20080819.1.el6 will be zainstalowany
  ---> Package libffi-devel.x86_64 0:3.0.5-3.2.el6 will be zainstalowany
  ---> Package mod_ssl.x86_64 1:2.2.15-55.el6.centos.2 will be zainstalowany
  --> Przetwarzanie zależności: httpd = 2.2.15-55.el6.centos.2 dla pakietu: 1:mod_ssl-2.2.15-55.el6.centos.2.x86_64
  ---> Package python-devel.x86_64 0:2.6.6-66.el6_8 will be zainstalowany
  ---> Package python-pip.noarch 0:7.1.0-1.el6 will be zainstalowany
  --> Przetwarzanie zależności: python-setuptools dla pakietu: python-pip-7.1.0-1.el6.noarch
  ---> Package python-tools.x86_64 0:2.6.6-66.el6_8 will be zainstalowany
  --> Przetwarzanie zależności: tkinter = 2.6.6-66.el6_8 dla pakietu: python-tools-2.6.6-66.el6_8.x86_64
  ---> Package python-virtualenv.noarch 0:1.10.1-1.el6 will be zainstalowany
  --> Wykonywanie sprawdzania transakcji
  ---> Package httpd.x86_64 0:2.2.15-54.el6.centos will be zaktualizowany
  ---> Package httpd.x86_64 0:2.2.15-55.el6.centos.2 will be an update
  --> Przetwarzanie zależności: httpd-tools = 2.2.15-55.el6.centos.2 dla pakietu: httpd-2.2.15-55.el6.centos.2.x86_64
  ---> Package python-setuptools.noarch 0:0.6.10-3.el6 will be zainstalowany
  ---> Package tkinter.x86_64 0:2.6.6-66.el6_8 will be zainstalowany
  --> Przetwarzanie zależności: libTix.so()(64bit) dla pakietu: tkinter-2.6.6-66.el6_8.x86_64
  --> Wykonywanie sprawdzania transakcji
  ---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-54.el6.centos will be zaktualizowany
  ---> Package httpd-tools.x86_64 0:2.2.15-55.el6.centos.2 will be an update
  ---> Package tix.x86_64 1:8.4.3-5.el6 will be zainstalowany
  --> Ukończono rozwiązywanie zależności

  Rozwiązano zależności

  ======================================================================================================================================================================================================================
  Pakiet Architektura Wersja Repozytorium Rozmiar
  ======================================================================================================================================================================================================================
  Instalowanie:
  augeas-libs x86_64 1.0.0-10.el6 base 314 k
  dialog x86_64 1.1-9.20080819.1.el6 base 197 k
  libffi-devel x86_64 3.0.5-3.2.el6 base 18 k
  mod_ssl x86_64 1:2.2.15-55.el6.centos.2 updates 97 k
  python-devel x86_64 2.6.6-66.el6_8 updates 173 k
  python-pip noarch 7.1.0-1.el6 epel 1.5 M
  python-tools x86_64 2.6.6-66.el6_8 updates 871 k
  python-virtualenv noarch 1.10.1-1.el6 epel 1.3 M
  Instalowanie, aby rozwiązać zależności:
  python-setuptools noarch 0.6.10-3.el6 base 336 k
  tix x86_64 1:8.4.3-5.el6 base 252 k
  tkinter x86_64 2.6.6-66.el6_8 updates 258 k
  Aktualizowanie, aby rozwiązać zależności:
  httpd x86_64 2.2.15-55.el6.centos.2 updates 834 k
  httpd-tools x86_64 2.2.15-55.el6.centos.2 updates 79 k

  Podsumowanie transakcji
  ======================================================================================================================================================================================================================
  Instalacja 11 pakiet(y)
  Aktualizacja 2 pakiet(y)

  Całkowity rozmiar pobierania: 6.1 M
  W porządku? [t/N]:t

  Ukończono.
  Creating virtual environment…
  Installing Python packages…
  Installation succeeded.
  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

  Instalator potrafi wykryć jakie mamy vhosty i powinien dać nam wybór dla którego chcemy wygenerować certyfikat.

  Which names would you like to activate HTTPS for?
  -------------------------------------------------------------------------------
  1: centos.com.pl
  -------------------------------------------------------------------------------
  Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
  blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel):

  Możemy ustawić, czy ma być aktywne bezwzględne przekierowanie na https.
  Please choose whether HTTPS access is required or optional.
  -------------------------------------------------------------------------------
  1: Easy - Allow both HTTP and HTTPS access to these sites
  2: Secure - Make all requests redirect to secure HTTPS access

  Congratulations! You have successfully enabled https://centos.com.pl

  You should test your configuration at:
  https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=mail.specadmin.net
  ——————————————————————————-

  IMPORTANT NOTES:
  – Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/centos.com.pl/fullchain.pem. Your cert
  will expire on 2017-05-17. To obtain a new or tweaked version of
  this certificate in the future, simply run certbot-auto again with
  the „certonly” option. To non-interactively renew *all* of your
  certificates, run „certbot-auto renew”
  – If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let’s Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

  Tutaj mamy nasz certyfikat SSL oraz RootCA -> /etc/letsencrypt/live/centos.com.pl/fullchain.pem
  Tutaj zaś nasz klucz -> /etc/letsencrypt/live/centos.com.pl/privkey.pem

   

  Teraz czas na CentOS 7 i nginx

   

  W przypadku konkurencyjnego webservera dla Apache, tj, Nginx, musimy dodać poniższy wpis dla naszego vhosta w sekcji server.
  location ~ /.well-known {
  allow all;
  }

  i zrestartować nginx-a oczywiście.

  systemctl restart nginx

  a następnie przystępujemy do instalacji certbot-a.

  yum install python-certbot certbot

  i generowania certyfikatu

  letsencrypt certonly -a webroot --webroot-path=/var/www/html -d nasza-domena.pl

  Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
  Starting new HTTPS connection (1): acme-v01.api.letsencrypt.org
  Obtaining a new certificate
  Performing the following challenges: http-01 challenge for nasza-domena.pl

  Using the webroot path /var/www/html for all unmatched domains. │
  Waiting for verification…
  Cleaning up challenges
  Generating key (2048 bits): /etc/letsencrypt/keys/0002_key-certbot.pem
  Creating CSR: /etc/letsencrypt/csr/0002_csr-certbot.pem

  IMPORTANT NOTES:
  – Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/nasza-domena.pl/fullchain.pem. Your
  cert will expire on 2017-03-23. To obtain a new or tweaked version
  of this certificate in the future, simply run certbot again. To
  non-interactively renew *all* of your certificates, run „certbot
  renew”
  – If you lose your account credentials, you can recover through
  e-mails sent to kontakt@centos.com.pl.
  – Your account credentials have been saved in your Certbot
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  making regular backups of this folder is ideal.
  – If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let’s Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

  Tutaj mamy nasz certyfikat SSL oraz RootCA -> /etc/letsencrypt/live/nasza-domena.pl/fullchain.pem
  Tutaj zaś nasz klucz -> /etc/letsencrypt/live/nasza-domena.pl/privkey.pem

  Pamiętajmy, że wygenerowane certyfikat są ważne przez trzy miesiące, a nie rok jak zazwyczaj. Co do przedłużenia, to …… ciąg dalszy nastąpi 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony