• Grub, pygrub, xen i aktualizacja menu.lst

  dodany przez Przemysław Sikora

  Nie wiem jak Wy, ale ja miałem problem na swoich wirtualkach opartych o XEN z aktualizacją pliku /boot/grub/menu.lst. Po każdorazowej aktualizacji kernela, musiałem ręcznie go dopisywać do konfigu. Niby nie robi się tego codziennie, ale była to pewna niedogodność. PyGrub jest bardzo wygodnym rozwiązaniem pod warunkiem, że działa prawidłowo w różnych konfiguracjach. Poniżej użyłem polecenia, które wyświetla jakie skrypty wykonują się tuż po instalacji danego pakietu (w tym przypadku kernela).

   rpm -q --scripts kernel | less 

  postinstall scriptlet (using /bin/sh):

  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –install 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –rminitrd –rmmoddep –remove 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –remove-kernel 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  posttrans scriptlet (using /bin/sh):
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –add-kernel 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –mkinitrd –dracut –depmod –update 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –rpmposttrans 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64 || exit $?
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):

  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –install 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –rminitrd –rmmoddep –remove 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –remove-kernel 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  posttrans scriptlet (using /bin/sh):
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –add-kernel 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –mkinitrd –dracut –depmod –update 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –rpmposttrans 3.10.0-514.6.2.el7.x86_64 || exit $?
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):

  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –install 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –rminitrd –rmmoddep –remove 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –remove-kernel 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  posttrans scriptlet (using /bin/sh):
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –add-kernel 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –mkinitrd –dracut –depmod –update 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –rpmposttrans 3.10.0-514.6.1.el7.x86_64 || exit $?
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):

  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –install 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –rminitrd –rmmoddep –remove 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –remove-kernel 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  posttrans scriptlet (using /bin/sh):
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –add-kernel 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –mkinitrd –dracut –depmod –update 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –rpmposttrans 3.10.0-514.2.2.el7.x86_64 || exit $?
  postinstall scriptlet (using /bin/sh):

  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –install 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?
  preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –rminitrd –rmmoddep –remove 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –remove-kernel 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  posttrans scriptlet (using /bin/sh):
  if [ -x /usr/sbin/weak-modules ]
  then
  /usr/sbin/weak-modules –add-kernel 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?
  fi
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –mkinitrd –dracut –depmod –update 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?
  /usr/sbin/new-kernel-pkg –package kernel –rpmposttrans 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64 || exit $?

  Z powyższego „ekranu” wyjściowego wyłuskałem polecenie „/usr/sbin/new-kernel-pkg -v –package kernel –install 3.10.0-123.4.2.el7.x86_64”

  Poniżej wynik wydania tego polecenia:

  initrdfile is /boot/initrd-3.10.0-123.4.2.el7.x86_64.img
  making it the default based on config
  /etc/grub.conf does not exist, not running grubby for grub 0.97
  /etc/grub2.cfg does not exist, not running grubby for grub 2
  /etc/grub2-efi.cfg does not exist, not running grubby for grub 2 with UEFI
  /etc/lilo.conf does not exist, not running grubby
  /etc/extlinux.conf does not exist, not running grubby for extlinux

  Wynika z niego, że brakuje nam pliku „/etc/grub.conf”, aby temu zaradzić wydajemy polecenie:

  ln -s /boot/grub/menu.lst /etc/grub.conf

  Sprawdzamy poleceniem „ls /etc/” i powinniśmy zobaczyć coś zblizonego do tego:
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 03-23 17:10 grub.conf -> /boot/grub/menu.lst

  Teraz wydajemy poprzednią komendę i widzimy:
  initrdfile is /boot/initrd-3.10.0-123.4.2.el7.x86_64.img
  making it the default based on config
  adding 3.10.0-123.4.2.el7.x86_64 to /boot/grub/menu.lst
  - Making a normal entry.
  /etc/grub2.cfg does not exist, not running grubby for grub 2
  /etc/grub2-efi.cfg does not exist, not running grubby for grub 2 with UEFI
  /etc/lilo.conf does not exist, not running grubby
  /etc/extlinux.conf does not exist, not running grubby for extlinux

  Wszystko się udało. To by było na tyle 🙂

Komentarze do “Grub, pygrub, xen i aktualizacja menu.lst”

 1. michas100 pisze:

  To jest CentOS 7?

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony