• Logowanie z konsoli do MySQL bez hasła

  dodany przez Przemysław Sikora

  Coraz częściej musimy dokonywać różnych modyfikacji na naszych bazach danych. Często nie mamy możliwości lub po prostu nie chcemy korzystać z webowych lub desktopowych menedżerów, takich jak phpMyAdmin. Prostym „lekarstwem” jest korzystanie z narzędzia konsolowego. Może wydawać się ono trochę toporne i niewygodne np. wpisywanie za każdym razem użytkownika i hasła. Na to jest bardzo proste lekarstwo.

  Tworzymy w naszym katalogu domowym plik „.my.cnf” i wpisujemy do niego dane do logowania. Przykładowo:
  [client]
  user=root
  password='trudnedozapamietaniahaslodobazy'

  Potem wystarczy polecenie

  mysql

  i
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 20206
  Server version: 5.6.36-82.0 Percona Server (GPL), Release 82.0, Revision 58e846a

  Copyright (c) 2009-2017 Percona LLC and/or its affiliates
  Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

  Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
  affiliates. Other names may be trademarks of their respective
  owners.

  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

  mysql>
  jesteśmy zalogowaniu bez podawania hasła. Pamiętajmy o nadaniu odpowiednich uprawnień, nie pozwalających na odczyt przez pozostałych użytkowników systemu. Przykładowo

  chmod 600 .my.cnf

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony