• Elasticsearch w CentOS

  dodany przez Przemysław Sikora

  Obecność zaawansowanych wyszukiwarek na takich stronach jak sklep stało się koniecznością. Jakiś czas temu pisałem o Apache Solr. Teraz czas na konkurencyjne rozwiązanie w postaci Elasticsearch-a.

  Zacznijmy od jego instalacji. Najprostszym sposobem jest dołożenie dedykowanego repozytorium. Tworzymy plik „/etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo”

  vim /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

  z poniższym kodem:
  [elasticsearch-5.x]
  name=Elasticsearch repository for 5.x packages
  baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/5.x/yum
  gpgcheck=1
  gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
  enabled=1
  autorefresh=1
  type=rpm-md

  Wydajemy komendę instalacji javy w odpowiedniej wersji oraz elasticsearch.

  yum install java-1.8.0-openjdk elasticsearch

  Niezbędne zależności powinny zostać zainstalowane. Następnie przystępujemy do konfiguracji. Edytujemy plik „/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml”

  vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

  Modyfikujemy/dodajemy następujące opcje:
  node.name: "nazwa-naszego-noda"
  cluster.name: "nazwa-klastra"
  network.host: "IP-interfejsu-na-którym-ma-być-zabindowana-usługa"
  http.port: "port-dla-uslugi"

  Na koniec startujemy usługę poniższym poleceniem:

  systemctl start elasticsearch

  Najprostszym sposobem, aby zobaczyć czy usługa wystartowała jest sprawdzenie czy nasłuchuje na zdefiniowanym wcześniej IP i porcie. Posłuży nam do tego polecenie:

  netstat -tulpn

  W jego wyniku powinniśmy otrzymać mniej więcej coś takiego:
  tcp 0 0 0.0.0.0:8042 0.0.0.0:* LISTEN 11806/sshd
  tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 1138/master
  tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 10976/zabbix_agentd
  tcp 0 0 0.0.0.0:5666 0.0.0.0:* LISTEN 10045/nrpe
  tcp6 0 0 :::8042 :::* LISTEN 11806/sshd
  tcp6 0 0 192.168.155.6:9200 :::* LISTEN 16831/java
  tcp6 0 0 192.168.155.6:9300 :::* LISTEN 16831/java

  Taki wynik oznacza, że nasz nowy Elasticsearch jest osiągalny przez IP 192.168.155.6 na porcie 9200. Po więcej opcji konfiguracji, odsyłam do manuala. Owocnego przeszukiwania 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony