• Instalacja Clamav w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Poniżej opiszę krok po kroku jak zainstalować Clamav w CentOS 7.

  Zacznijmy od instalacji niezbędnych pakietów.

  yum install clamav-server clamav-server-systemd clamav clamav-update

  Zakładamy folder w którym będzie znajdował się plik konfiguracyjny.

  mkdir /etc/clamd.d/

  Kopiujemy plik z domyślną konfiguracją.

  cp /usr/share/doc/clamav-server-0.99.2/clamd.conf /etc/clamd.d/

  Zakładamy użytkownika dla naszego antywirusa, np. clamscan. Ustawiamy od razu dla niego shella uniemożliwiającego zdalne logowanie.

  adduser clamscan -s /sbin/nologin

  Tworzymy folder dla socketu na którym będzie zapięty daemon clamd.

  mkdir /var/run/clamav/

  Nadajemy mu właściwe uprawnienia.

  chown clamscan /var/run/clamav/

  Otwieramy plik „/etc/clamd.d/clamd.conf” i usuwamy z niego wpis „Example” a następnie dodać następujący wpis dotyczące użytkownika z którego będzie chodził proces clamd oraz ścieżkę do socketu:
  User clamscan
  LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock

  Edytujemy lub tworzymy jeśli nie istnieje plik „/usr/lib/systemd/system/clamd.service” o następującej treści:
  [Unit]
  Description = clamd scanner (%i) daemon
  After = syslog.target nss-lookup.target network.target

  [Service]
  Type = simple
  ExecStart = /usr/sbin/clamd -c /etc/clamd.d/clamd.conf --foreground=yes
  Restart = on-failure
  PrivateTmp = true

  Zapisujemy zmiany po uprzedniej modyfikacji plików konfiguracyjnych systemd.

  systemctl daemon-reload

  Uruchamiamy antywirusa i sprawdzamy czy działa (daemon jest uruchomiony).

  systemctl start clamd
  ps ax | grep clam

  [root@first ~]# ps ax | grep clam
  20742 ? Ssl 0:10 /usr/sbin/clamd -c /etc/clamd.d/clamd.conf --foreground=yes
  21366 pts/0 R+ 0:00 grep --color=auto clam

  Wygląda, że działa 🙂 W kolejnym poradniku opiszę przy pomocy jakiego narzędzia podłączyć clamav-a do Postfix-a.

Komentarze do “Instalacja Clamav w CentOS 7”

 1. emka pisze:

  A jak uzyskać dostęp do komendy clamscan aby móc skanować pliki lokalnie?

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony