• ClamSMTP w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Niedawno pisałem jak zainstalować Clamav w CentOS 7. Teraz czas go podłączyć do naszego Postfixa. Do tego celu wykorzystamy proxy smtp – ClamSMTP.

  Bierzmy się za instalację i konfigurację.

  yum install clamsmtp

  Czas na edycję pliku „/etc/clamsmtpd.conf”

  Konfigurujemy „ClamAddress:” -> ścieżkę do socketu Clamd. W naszym przypadku „/var/run/clamav/clamd.sock”.
  Teraz czas na „User:” -> użytkownik z uprawnieniami którego chodzi proces clamsmtpd. U nas „clamscan”. Najlepiej, aby clamd i clamsmtpd „chodziły” z tych samych użytkowników. Ostatnim krokiem jest poprawienie uprawnień:

  chown clamscan /var/lib/clamd.clamsmtp
  chown clamscan /run/clamsmtpd/

  Teraz czas na start / restart usług:

  systemctl clamsmtpd restart

  Teraz pozostaje przekonania Postfixa do korzystania z proxy smtp -> clamstmp.

  Edytujemy plik „/etc/postfix/main.cf” i dopisujemy
  content_filter = scan:[127.0.0.1]:10025
  Następnie edytujemy plik „/etc/postfix/master.cf” i dopisujemy:
  scan unix - - n - 16 smtp
  -o smtp_send_xforward_command=yes
  -o smtp_enforce_tls=no

  127.0.0.1:10026 inet n – n – 16 smtpd
  -o content_filter=
  -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_client_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o mynetworks_style=host
  -o smtpd_authorized_xforward_hosts=127.0.0.0/8

  Powyższy wpis można pobrać od nas, aby nie było problemu ze spacjami, które odgrywają ważną rolę w pliku master.cf Postfixa. Wpis o clamsmtp do master.cf

  Nie zapomnijmy o dodaniu clamsmtpd do autostartu poniższym poleceniem

  systemctl enable clamsmtpd

  oraz restarcie Postfixa

  systemctl restart postfix

  Najprostszym testem działania, będzie wysłanie do siebie emaila z dowolnej skrzynki zewnętrznej i sprawdzenie czy w nagłówkach widnieje takowy
  X-Virus-Scanned: ClamAV using ClamSMTP
  Jeśli odpowiedź brzmi tak, to koniec pracy. Brawo, dobra robota 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony