• grub2 – podstawowe operacje

  dodany przez Przemysław Sikora

  Grub2 jest trochę bardziej skomplikowany niż jego młodszy brat. Poniżej kilka podstawowych operacji.

  1. Sprawdzanie domyślnie startującego systemu / kernela
  Kluczową rolę odgrywa zawartość pliku „/etc/default/grub”. Przykładowa zawartość poniżej:
  GRUB_TIMEOUT=5
  GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"
  GRUB_DEFAULT=saved
  GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
  GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
  GRUB_CMDLINE_LINUX=" rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.keymap=us rd.lvm.lv=centos/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rhgb quiet"
  GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

  Jeśli „GRUB_DEFAULT=saved” to domyślny systemem/kernel zapisany jest w pliku „/boot/grub2/grubenv”. Przykładowa zawartość pliku poniżej:
  saved_entry=CentOS Linux (3.10.0-693.5.2.el7.x86_64) 7 (Core)
  ################################################################

  Można użyć też poniższej komendy:

  grub2-editenv list

  Przykładowy wynik polecenia poniżej:
  saved_entry=CentOS Linux (3.10.0-693.5.2.el7.x86_64) 7 (Core)

  2. Sprawdzanie zainstalowanych systemów / kerneli.

  awk -F\' '$1=="menuentry " {print i++ " : " $2}' /etc/grub2.cfg

  lub

  grep "^menuentry" /boot/grub2/grub.cfg | cut -d "'" -f2

  3. Zmiana domyślnego systemu / kernela
  Dzięki pierwszemu poleceniu powyższego podpunktu, znamy numerację zainstalowanych kerneli, którą możemy wykorzystać do poniższego polecenia

  grub2-set-default numer_kernela/systemu

  Po więcej informacji odsyłam do źródła tj. Wiki CentOS-a.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony