• Graylog – zaawansowany agregator logów

  dodany przez Przemysław Sikora

  Wielokrotnie na łamach tego bloga pisałem jak ważną rolę w administracji odgrywa monitoring. Chyba się ze mną zgodzicie, prawda? O wielu przydatnych narzędziach już pisałem. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o czymś ściśle związanym z monitorowaniem, mianowicie o logowaniu. Co nam bowiem z informacji, że np. serwer pocztowy działa, jak połowa wiadomości wysłanych z niego trafia do spamu lub nie dochodzi?

  Z pomocą przychodzą nam tu logi, ale ….. jeśli mamy naprawdę dużo serwerów, to przydałoby się narzędzie agregujące i pomagające zaprezentować je w bardziej przystępnej formie z możliwością przeszukiwania. Poniżej pokażę jak zainstalować i wstępnie skonfigurować/uruchomić Grayloga.

  Zaczynamy od instalacji bazy MongoDB. Edytujemy w tym celu plik „/etc/yum.repos.d/mongodb.repo”.

  vim /etc/yum.repos.d/mongodb.repo

  i dodajemy poniższe linie:

  [mongodb]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/
  gpgcheck=1
  enabled=1
  gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc

  Czas na instalację

   yum install mongodb-org

  i uruchomienie

  service mongod start

  Dodajemy MongoDB do autostartu.

  chkconfig mongod on

  Teraz czas na instalację Javy.

  yum install java-1.8.0-openjdk-headless

  Czas na instalację Elasticsearcha. Dodajemy wpierw odpowiednie repozytorium.

  rpm --import https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
  vim /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo

  [elasticsearch]
  name=Elasticsearch repository
  baseurl=https://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/centos
  gpgcheck=1
  gpgkey=https://packages.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
  enabled=1

  Instalujemy

  yum install elasticsearch

  Podstawową i niezbędną zarazem czynnością jest ustawienie nazwy dla naszego klastra.

  vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml

  cluster.name: graylog

  Startujemy

  systemctl start elasticsearch

  Dodajemy do autostartu

  systemctl enable elasticsearch

  Teraz sprawdzamy, czy działa. Wydajemy poniższą komendę

  curl -XGET http://localhost:9200/_cluster/health?pretty=true

  Powinniśmy otrzymać „w zamian” coś takiego:

  {
  "cluster_name" : "graylog",
  "status" : "green",
  "timed_out" : false,
  "number_of_nodes" : 1,
  "number_of_data_nodes" : 1,
  "active_primary_shards" : 0,
  "active_shards" : 0,
  "relocating_shards" : 0,
  "initializing_shards" : 0,
  "unassigned_shards" : 0,
  "delayed_unassigned_shards" : 0,
  "number_of_pending_tasks" : 0,
  "number_of_in_flight_fetch" : 0,
  "task_max_waiting_in_queue_millis" : 0,
  "active_shards_percent_as_number" : 100.0
  }

  To czas na instalację „właściwego” pakietu. Wpierw zaczynamy od repozytorium.

  rpm -Uvh https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.rpm

  Retrieving https://packages.graylog2.org/repo/packages/graylog-2.2-repository_latest.rpm
  Preparing... ################################# [100%]
  Updating / installing...
  1:graylog-2.2-repository-1-5 ################################# [100%]

  Instalujemy niezbędne pakiety

  yum install graylog-server epel-release pwgen

  Generujemy klucz, który będziemy musieli wpisać jako „password_secret” w pliku /etc/graylog/server/server.conf.

  pwgen -N 1 -s 96
  vim /etc/graylog/server/server.conf

  password_secret = tQHLPyfB31Ymo84SfV3wK0QUmCWV92JlnWj0kvlPXJKPs6t4aJeKGvXI3hNVdj1RMBDRED4EOvSX40zlD0AvATFxV8ScBwRJ
  Następnie „generujemy” nasze hasło root i wpisujemy jako „root_password_sha2” w pliku /etc/graylog/server/server.conf.

  echo -n nasze_tajne_haslo_root | sha256sum

  [root@graylog ~]# echo -n nasze_tajne_haslo | sha256sum
  c50a2ab008c82ddf4f2872a2ea05d3d410e4559b5560ff35ac8d795bfceed8e8 -

  Wpisujemy gdzie trzeba, ale bez „-” na końcu.

  vim /etc/graylog/server/server.conf

  root_password_sha2 = c50a2ab008c82ddf4f2872a2ea05d3d410e4559b5560ff35ac8d795bfceed8e8
  Następnie ustawiamy kilka opcji konfiguracyjnych we wspomnianym pliku. Zakładamy, że nasza maszyna wirtualna ma prywatny IP 192.168.122.208 i jest proxowana na zewnątrz przez nginx.
  root_username = domyślnie_jest_admin_ale_może_być_cokolwiek
  rest_listen_uri = http://192.168.122.208:9000/api/
  rest_transport_uri = http://192.168.122.208:9000/api/
  web_enable = true
  web_listen_uri = http://192.168.122.208:9000/
  web_endpoint_uri = http://logi.naszadomena.pl/
  elasticsearch_network_host = 192.168.122.208

  Dodajemy grayloga do autostartu

  systemctl enable graylog-server.service

  Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/graylog-server.service to /usr/lib/systemd/system/graylog-server.service.
  Odpalamy serwer grayloga.

  systemctl start graylog-server.service

  Czas na konfigurację nginx. W naszym przypadku dodajemy osobny plik „/etc/nginx/sites-enabled/logi.naszadomena.pl”

  vim /etc/nginx/sites-enabled/logi.naszadomena.pl

  z następującą treścią:
  server {
  server_name logi.naszadomena.pl;

  location / {
  proxy_set_header Host $http_host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Graylog-Server-URL http://logi.naszadomena.pl/api;
  proxy_pass http://192.168.122.208:9000;
  }
  }

  Restartujemy nginx

  systemctl restart nginx

  i możemy wpisać w przeglądarce adres http://logi.naszadomena.pl. Powinien przywitać nas Graylog 🙂

3 komentarze do “Graylog – zaawansowany agregator logów”

 1. Tomek pisze:

  Artykuł albo jest niedokończony albo ma zły tytuł. Opisujesz tylko jak zainstalować. Czy przedstawisz bliżej Grayloga?

 2. Tomek pisze:

  Super z jednym „ale”. Artykuł albo jest niedokończony albo ma zły tytuł. Opisujesz tylko jak zainstalować Grayloga ale wcale go nie przedstawiasz.
  Trzymam kciuki za kontynuację artykułu…

 3. Przemek pisze:

  Skoro widzę zainteresowanie, to będzie dalszy ciąg 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony