• ntpd i PidFile

  dodany przez Przemysław Sikora

  Kilka dni temu pojawiła się potrzeba biznesowa zastosowania w jednej firmie narzędzia Monit, o którym pisałem jakiś czas temu. Chciałem monitorować kilka usług, między innymi ntp odpowiedzialne za aktualizowanie godziny z internetowym serwerem czasu. Niestety wspomniane narzędzie nie tworzy domyślnie pliku .pid, który to jest najprostszym „punktem zaczepienia” dla omawianego narzędzia monitorującego.

  Czas naprawić to niedociągnięcie.

  vim /etc/ntp.conf

  Edytujemy główny plik konfiguracyjny usługi aktualizującej datę i czas. Dodajemy „pidfile /run/ntp” np. na końcu pliku.
  Następnie musimy nieco „poprawić” skrypt startujący wspomnianą usługę przez systemd.

  vim /usr/lib/systemd/system/ntpd.service

  Dodajemy do sekcji [Service] następujący wpis „PIDFile=/run/ntp”. Przykładowa zawartość omawianego skryptu startowego poniżej:
  [Unit]
  Description=Network Time Service
  After=syslog.target ntpdate.service sntp.service

  [Service]
  PIDFile=/run/ntp
  Type=forking
  EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/ntpd
  ExecStart=/usr/sbin/ntpd -u ntp:ntp $OPTIONS
  PrivateTmp=true

  [Install]
  WantedBy=multi-user.target

  Następnie musimy przeładować ustawienia systemd.

  systemctl daemon-reload
  

  oraz samego ntp

  systemctl restart ntpd

  Od teraz powinien tworzyć się plik pid (w naszym przypadku /run/ntp).

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony