• no dcc_path found w logach – jak to naprawić?

  dodany przez Przemysław Sikora

  Przeglądając ostatnio logi jednego z serwerów pocztowych napotkałem na dziwny wpis „dcc: dccproc failed: no dcc_path found”. Czy to poważne? Poczta funkcjonuje prawidłowo, ale nie działa filtrowanie dcc w SpamAssassin. Przystępujemy do naprawy

  cd /opt
  wget http://www.dcc-servers.net/dcc/source/dcc-dccproc.tar.Z
  tar xzvf dcc-dccproc.tar.Z
  cd dcc-dccproc-1*
  ./configure --with-uid=użytkownik_z_którego_uruchamiany_jest_serwer_www
  make
  make install
  chown -R postfix:postfix /var/dcc

  Czasem w przypadku posiadania amavisa, trzeba dać mu prawa zapisu do powyższego katalogu.

  ln -s /var/dcc/libexec/dccifd /usr/local/bin/dccifd
  rm -rf /opt/dcc-dccproc*

  Następnie przystępujemy do edycji pliku „local.cf”

  vim /etc/mail/spamassassin/local.cf

  Dopisujemy poniższe linie:

  # DCC
  use_dcc 1
  dcc_path /usr/local/bin/dccproc
  dcc_dccifd_path /usr/local/bin/dccifd
  full DCC_CHECK eval:check_dcc()
  # DCC

  Następnie otwieramy i edytujemy plik „vim /etc/mail/spamassassin/v310.pre”. Dodajemy lub odkomentowujemy poniższy wpis:
  loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::DCC
  Sprawdzamy konfigurację

  spamassassin --lint

  Jeśli nie wyświetlił się żaden błąd, to możemy zrestartować SpamAssassina.

  systemctl restart spamassassin

  Od teraz możemy wypatrywać wpisu w nagłówkach „DCC_CHECK=1.1” (przykładowa wartość – oczywiście w przypadku wykrycia podejrzenia spamu)

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony