• xenbridge z dummy interface w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Czasem potrzebujemy zrobić sieć prywatną pomiędzy naszymi maszynami wirtualnymi umieszczonymi na jednym serwerze. W CentOS 6 było to prostsze niż teraz, ale damy radę. Musimy stworzyć „fikcyjny” interfejs, do którego potem zrobimy bridge, o ile oczywiście nie mamy drugiej karty sieciowej którą można by wykorzystać. Zaczynamy.
  Wpierw ustawiamy automatyczne ładowanie modułu dummy.

  vim /etc/modules-load.d/dummy.conf

  dummy
  Trochę konfigurujemy nasz moduł, edytując poniższy plik i dodając jedną linię.

  vim /etc/modprobe.d/dummy.conf

  install dummy /sbin/modprobe --ignore-install dummy; /sbin/ip link set name ethdummy0 dev dummy0
  Restartujemy system.

  reboot

  Po starcie sprawdzamy czy załadował się „nasz” moduł.

  lsmod | grep dummy

  Jeśli wynik polecenia będzie zbliżony do tego poniżej, to się udało.
  dummy 16384 0
  Następnie konfigurujemy nasz „fikcyjny” interfejs

  vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethdummy0

  NAME=ethdummy0
  DEVICE=ethdummy0
  NM_CONTROLLED=no
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  BRIDGE="xenbr1"
  USERCTL=no

  A teraz konfigurujemy bridge.

  vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-xenbr1

  DEVICE=xenbr1
  BOOTPROTO=none
  NM_CONTROLLED=no
  ONBOOT=yes
  TYPE=Bridge
  IPADDR=10.1.3.1
  USERCTL=no

  service network restart

  Wydajemy komendę

  ifconfig

  Jeśli zobaczymy taki wynik polecenia, jak poniżej, to możemy sobie pogratulować.
  ethdummy0: flags=195<UP,BROADCAST,RUNNING,NOARP> mtu 1500
  inet6 fe80::3cdd:8cff:feb4:bd37 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  ether 3e:dd:8c:b4:bd:37 txqueuelen 1000 (Ethernet)
  RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 23 bytes 1530 (1.4 KiB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

  xenbr1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
  inet 10.1.3.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
  inet6 fe80::3cdd:8cff:feb4:bd37 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
  ether 3e:dd:8c:b4:bd:37 txqueuelen 1000 (Ethernet)
  RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
  RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
  TX packets 16 bytes 1040 (1.0 KiB)
  TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony