• LXC w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  LXC jest lekką metodą wirtualizacji opartą na kontenerach. Kiedyś nie byłem do niej przekonany, ale to się zmieniło 🙂 Jak wszystko jest dobrze skonfigurowane, nie sprawie większych niespodzianek. „Ojczystą” dystrybucją omawianego rozwiązania jest Ubuntu. Przystępujemy o instalacji.

  yum install debootstrap perl libvirt lxc lxc-templates lxc-extra

  Startujemy lxc.

  systemctl start lxc
  systemctl start libvirtd

  Zapewniamy autostart usług związanych z lxc.

  systemctl enable lxc
  systemctl enable libvirtd

  Sprawdzamy, czy wszystko mamy dobrze zainstalowane i skonfigurowane.

  lxc-checkconfig

  Kernel configuration not found at /proc/config.gz; searching...
  Kernel configuration found at /boot/config-3.10.0-693.21.1.el7.x86_64
  --- Namespaces ---
  Namespaces: enabled
  Utsname namespace: enabled
  Ipc namespace: enabled
  Pid namespace: enabled
  User namespace: enabled
  newuidmap is not installed
  newgidmap is not installed
  Network namespace: enabled
  Multiple /dev/pts instances: enabled

  --- Control groups ---
  Cgroup: enabled
  Cgroup clone_children flag: enabled
  Cgroup device: enabled
  Cgroup sched: enabled
  Cgroup cpu account: enabled
  Cgroup memory controller: enabled
  Cgroup cpuset: enabled

  --- Misc ---
  Veth pair device: enabled
  Macvlan: enabled
  Vlan: enabled
  Bridges: enabled
  Advanced netfilter: enabled
  CONFIG_NF_NAT_IPV4: enabled
  CONFIG_NF_NAT_IPV6: enabled
  CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: enabled
  CONFIG_IP6_NF_TARGET_MASQUERADE: enabled
  CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CHECKSUM: enabled

  --- Checkpoint/Restore ---
  checkpoint restore: enabled
  CONFIG_FHANDLE: enabled
  CONFIG_EVENTFD: enabled
  CONFIG_EPOLL: enabled
  CONFIG_UNIX_DIAG: enabled
  CONFIG_INET_DIAG: enabled
  CONFIG_PACKET_DIAG: enabled
  CONFIG_NETLINK_DIAG: enabled
  File capabilities: enabled

  Note : Before booting a new kernel, you can check its configuration
  usage : CONFIG=/path/to/config /bin/lxc-checkconfig

  Kontenery tworzymy przy pomocy polecenia „lxc-create”. Poniższe przykładowe polecenie utworzy kontener o nazwie „etckeeper”, z systemem CentOS, na lvm-ie on nazwie „etckeeper”, w Volume Group „vg0” o wielkości 10GB z wykorzystaniem systemu plików xfs.

  lxc-create -n etckeeper -t centos -B lvm --vgname=vg0 --lvname=etckeeper --fssize=10G --fstype=xfs

  W omawianym przypadku hasło użytkownika root zostanie wygenerowane automatycznie i zapisane w pliku „/var/lib/lxc/etckeeper/tmp_root_pass”. Aby je odczytać wystarczy wydać poniższą komendę.

  cat /var/lib/lxc/etckeeper/tmp_root_pass

  Sprawdzanie dostępnych kontenerów na naszym serwerze odbywa się przy pomocy polecenia „lxc-ls -f”. Przykładowy efekt:
  NAME STATE IPV4 IPV6 AUTOSTART
  ------------------------------------------------------
  backup RUNNING 192.168.122.199 - YES
  dns RUNNING 192.168.122.162 - NO
  etckeeper RUNNING 192.168.122.208 - NO
  monitor RUNNING 192.168.122.73 - YES

  Aby nasz kontener uruchamiał się automatycznie wraz ze startem systemu, musimy dodać w jego pliku konfiguracyjnym tj. „/var/lib/lxc/nazwa-kontenera/config” następujący wpis:
  lxc.start.auto = 1
  W razie pytań, proszę pisać w komentarzach.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony