• Jak odwołać certyfikat klienta OpenVPN?

  dodany przez Przemysław Sikora

  Skonfigurowanie serwera OpenVPN to nie koniec naszych obowiązków jako administratorów. Czasem się zdarza, że musimy odebrać dostęp użytkownikowi np. w przypadku zwolnienia go z pracy. W takim przypadku wystarczy odwołać certyfikat takiego użytkownika. W tym celu wchodzimy do katalogu zawierającego skrypt „vars”. W naszym przypadku jest to „/etc/openvpn/skrypty”

  cd /etc/openvpn/skrypty

  Wydajemy poniższą komendę

  source ./vars

  Poniżej widzimy ostrzeżenie o usunięciu wszystkich kluczy i nie tylko ze wspomnianego folderu, gdybyśmy wykonali polecenie „./clean-all”.
  NOTE: If you run ./clean-all, I will be doing a rm -rf on /etc/openvpn/klucze
  Czas na najważniejsza komendę

  ./revoke-full nazwa_użytkownika

  Powinniśmy zobaczyć komunikat zbliżony do poniższego:
  Using configuration from /etc/openvpn/skrypty/openssl-1.0.0.cnf
  Revoking Certificate 06.
  Data Base Updated
  Using configuration from /etc/openvpn/skrypty/openssl-1.0.0.cnf
  przemek.crt: C = PL, ST = lodzkie, L = Lodz, O = centos, OU = IT, CN = przemek, name = EasyRSA, emailAddress = kontakt@centos.com.pl
  error 23 at 0 depth lookup:certificate revoked

  Po wykonaniu powyższej czynności, powinien wygenerować się w katalogu z kluczami plik „crl.pem”. W przypadku pierwszego odwołania, należy dodać poniższą linię do pliku konfiguracyjnego serwera OpenVPN.
  crl-verify ścieżka_do_pliku_crl.pem
  W naszym przypadku edytowanym plikiem był „/etc/openvpn/server.conf”, a dodaliśmy następujący wpis:
  crl-verify /etc/openvpn/klucze/crl.pem>
  Na koniec restartujemy usługę serwera OpenVPN i powinno działać, a właściwie to nie powinno „temu” konkretnemu użytkownikowi 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony