• Problem z MySQL too long varchar

  dodany przez Przemysław Sikora

  Muszę przyznać, że wcześniej nie miewałem zbyt dużych problemów z konfiguracją MySQL. Obecnie coraz częściej spotykam się z koniecznością modyfikacji/tuningu konfiguracji. Ostatnio dostałem informację od klienta o następujących błędach w logach
  ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'tools' at row 1
  Rozwiązanie jest dosyć proste. Należy wyedytować plik konfiguracyjny serwera MySQL/MariaDB/Percona tj. „/etc/my.cnf” lub „/etc/percona-server.conf.d/mysqld.cnf”. Znajdujemy linię zawierającą: „sql-mode”.
  U mnie wyglądała ona tak
  sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES
  Należy usunąć wszystko po znaku =. Wpis powinien wyglądać następująco:
  sql-mode=""
  Na koniec oczywiście restart usługi

  systemctl restart mysql

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony