• Check URL w Nagios

  dodany przez Przemysław Sikora

  Standardową metodą monitorowania działania serwera www jest sprawdzanie jego kodu odpowiedzi -> 200 (OK), inny to alert. Może to być jednak złudne, ponieważ serwer może działać i odpowiadać prawidłowo, a nasza strona może nie działać wcale lub częściowo. W Zabbixie jest wbudowana do tego funkcja sprawdzająca wykorzystująca wyrażenia regularne np. czy strona zawiera „Ceny netto”. Nagios czegoś takiego nie posiada. Z pomocą przychodzi nam jednak internet. Na stronie https://mig5.net/content/nagios-website-regex-pattern-check znalazłem skrypt perlowy, który wykorzystałem do monitorowania dostępności danej strony po wyrazach kluczowych. Zacznijmy od instalacji niezbędnego pakietu na maszynie, która jest monitorem.

  yum install perl-WWW-Curl

  Następnie powinniśmy wyedytować plik „/etc/nagios/objects/commands.cfg”

  vim /etc/nagios/objects/commands.cfg

  Dodajemy następujący wpis i zapisujemy:
  define command{
  command_name check_regex_url
  command_line /usr/lib64/nagios/plugins/check_regex $ARG1$ $ARG2$
  }

  Następnie pobieramy stąd omawiamy skrypt do monitorowania stron www przy użyciu wyrażeń regularnych. Wrzucamy go do katalogu z pluginami Nagiosa (w moim przypadku do „/usr/lib64/nagios/plugins/”). Dla pewności ustawmy mu atrybut wykonywalności.

  chmod +x /usr/lib64/nagios/plugins/check_regex

  Kolejnym krokiem jest dodanie do monitoringu konkretnej strony. W tym celu definiujemy tzw. „service”. Dodajemy go do pliku z innymi, które mamy już zdefiniowane ( w moim przypadku „/etc/nagios/objects/klienci.cfg”).

  vim /etc/nagios/objects/klienci.cfg

  define service {

  host_name monitorowany.serwer.pl
  service_description czy-strona-dziala
  check_command check_regex_url!https://monitorowana.strona.pl!"Podane ceny są cenami netto"
  use generic-service
  contact_groups admins
  }

  Pamiętajmy, że pierwszym argumentem naszej komendy monitorującej jest adres url strony, a drugim poszukiwane wyrażenie. Po dodaniu powyższego wpisu do odpowiedniego pliku, warto sprawdzić czy konfiguracja Nagiosa jest poprawna. W tym celu wydajemy komendę

  nagios -v /etc/nagios/nagios.cfg

  Powinniśmy otrzymać zwrotkę podobną do poniższej:
  Nagios Core 4.3.4
  Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
  Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
  Last Modified: 2017-08-24
  License: GPL

  Website: https://www.nagios.org
  Reading configuration data...
  Read main config file okay...
  Read object config files okay...

  Running pre-flight check on configuration data...

  Checking objects...
  Checked 342 services.
  Checked 75 hosts.
  Checked 3 host groups.
  Checked 0 service groups.
  Checked 8 contacts.
  Checked 3 contact groups.
  Checked 50 commands.
  Checked 5 time periods.
  Checked 0 host escalations.
  Checked 0 service escalations.
  Checking for circular paths...
  Checked 148 hosts
  Checked 0 service dependencies
  Checked 0 host dependencies
  Checked 5 timeperiods
  Checking global event handlers...
  Checking obsessive compulsive processor commands...
  Checking misc settings...

  Total Warnings: 0
  Total Errors: 0

  Czas na restart usługi:

  systemctl restart nagios

  Od teraz podana strona powinna być kontrolowana na obecność wybranego wyrażenia.

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony