• Instalacja Gitlab w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  GitLab jest systemem zarządzania projektami informatycznymi wykorzystującym repozytorium GIT. Możemy z niego korzystać „zdalnie” z chmury lub trzymać na swoim serwerze. Zakładam, że należymy do grona tych drugich. Instalujemy więc, co trzeba.

  yum install curl policycoreutils-python
  curl https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/script.rpm.sh | bash

  % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
  Dload Upload Total Spent Left Speed
  100 6399 0 6399 0 0 6001 0 --:--:-- 0:00:01 --:--:-- 6008
  Detected operating system as centos/7.
  Checking for curl...
  Detected curl...
  Downloading repository file: https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ee/config_file.repo?os=centos&dist=7&source=script
  done.
  Installing pygpgme to verify GPG signatures...
  Wczytane wtyczki: fastestmirror
  base | 3.6 kB 00:00:00
  epel/x86_64/metalink | 21 kB 00:00:00
  epel | 4.7 kB 00:00:00
  extras | 3.4 kB 00:00:00
  gitlab_gitlab-ee-source/signature | 836 B 00:00:00
  Pobieranie klucza z https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/gpgkey
  Importowanie GPG klucza 0xE15E78F4:
  Identyfikator użytkownika: "GitLab B.V. (package repository signing key) <packages@gitlab.com>"
  Odcisk palca : 1a4c 919d b987 d435 9396 38b9 1421 9a96 e15e 78f4
  Z : https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/gpgkey
  Pobieranie klucza z https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/gpgkey/gitlab-gitlab-ee-3D645A26AB9FBD22.pub.gpg
  gitlab_gitlab-ee-source/signature | 951 B 00:00:00 !!!
  updates | 3.4 kB 00:00:00
  (1/2): epel/x86_64/updateinfo | 908 kB 00:00:00
  (2/2): epel/x86_64/primary_db | 6.3 MB 00:00:00
  gitlab_gitlab-ee-source/primary | 175 B 00:00:01
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirrors.prometeus.net
  * epel: ftp.icm.edu.pl
  * extras: mirrors.prometeus.net
  * updates: mirrors.prometeus.net
  Pakiet pygpgme-0.3-9.el7.x86_64 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Nie ma niczego do zrobienia
  Installing yum-utils...
  Wczytane wtyczki: fastestmirror
  Loading mirror speeds from cached hostfile
  * base: mirrors.prometeus.net
  * epel: ftp.icm.edu.pl
  * extras: mirrors.prometeus.net
  * updates: mirrors.prometeus.net
  Pakiet yum-utils-1.1.31-42.el7.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
  Nie ma niczego do zrobienia
  Generating yum cache for gitlab_gitlab-ee...
  Importowanie GPG klucza 0xE15E78F4:
  Identyfikator użytkownika: "GitLab B.V. (package repository signing key) <packages@gitlab.com>"
  Odcisk palca : 1a4c 919d b987 d435 9396 38b9 1421 9a96 e15e 78f4
  Z : https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ee/gpgkey

  The repository is setup! You can now install packages.

  yum install gitlab-ee

  Thank you for installing GitLab!
  GitLab was unable to detect a valid hostname for your instance.
  Please configure a URL for your GitLab instance by setting `external_url`
  configuration in /etc/gitlab/gitlab.rb file.
  Then, you can start your GitLab instance by running the following command:
  sudo gitlab-ctl reconfigure

  Edytujemy plik „/etc/gitlab/gitlab.rb” i modyfikujemy domyślny adres URL

  vim /etc/gitlab/gitlab.rb

  external_url 'http://gitlab.example.com'

  zmieniamy na

  external_url 'http://gitlab.nasza-domena.pl'

  Zapisujemy i wydajemy komendę

  gitlab-ctl reconfigure

  Running handlers:
  Running handlers complete
  Chef Client finished, 427/635 resources updated in 04 minutes 58 seconds
  gitlab Reconfigured!

  Na koniec pozostaje nam otwarcie w przeglądarce adresy http://gitlab.nasza-domena.pl oraz ustawienie naszego loginu i hasła.


  A tak wygląda GitLab po poprawnym zalogowaniu 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony