• Node.js, npm i gulp w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Potrzeby programistów są co raz większe. Kiedyś wystarczyły zainstalował PHP i jakiś silnik bazodanowym, a teraz …. Coraz częściej stajemy przed sytuacją, że musimy zaimplementować obsługę node.js oraz takie narzędzia jak npm, czy gulp. Skupię się na aktualnej- 8 wersji LTS Node.js. https://www.davidvandertuijn.nl/centos-7-install-nodejs-npm-and-gulp

  curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -

  ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...

  ## Inspecting system...

  + rpm -q --whatprovides redhat-release || rpm -q --whatprovides centos-release || rpm -q --whatprovides cloudlinux-release || rpm -q --whatprovides sl-release
  + uname -m

  ## Confirming "el7-x86_64" is supported...

  + curl -sLf -o /dev/null 'https://rpm.nodesource.com/pub_8.x/el/7/x86_64/nodesource-release-el7-1.noarch.rpm'

  ## Downloading release setup RPM...

  + mktemp
  + curl -sL -o '/tmp/tmp.dImzcAoghY' 'https://rpm.nodesource.com/pub_8.x/el/7/x86_64/nodesource-release-el7-1.noarch.rpm'

  ## Installing release setup RPM...

  + rpm -i --nosignature --force '/tmp/tmp.dImzcAoghY'

  ## Cleaning up...

  + rm -f '/tmp/tmp.dImzcAoghY'

  ## Checking for existing installations...

  + rpm -qa 'node|npm' | grep -v nodesource
  Instalujemy node.js oraz npm poniższym poleceniem

  yum install nodejs

  Rozwiązywanie zależności
  --> Wykonywanie sprawdzania transakcji
  ---> Pakiet nodejs.x86_64 2:8.11.4-1nodesource zostanie zainstalowany
  --> Ukończono rozwiązywanie zależności

  Rozwiązano zależności

  ================================================================================================================================================================================================================================
  Package Architektura Wersja Repozytorium Rozmiar
  ================================================================================================================================================================================================================================
  Instalowanie:
  nodejs x86_64 2:8.11.4-1nodesource nodesource 17 M

  Podsumowanie transakcji
  ================================================================================================================================================================================================================================
  Instalacja 1 Pakiet

  Całkowity rozmiar pobierania: 17 M
  Rozmiar po zainstalowaniu: 51 M
  Is this ok [y/d/N]: y
  Downloading packages:
  ostrzeżenie: /var/cache/yum/x86_64/7/nodesource/packages/nodejs-8.11.4-1nodesource.x86_64.rpm: Nagłówek V4 RSA/SHA256 Signature, identyfikator klucza 34fa74dd: NOKEY===================== ] 12 MB/s | 16 MB 00:00:00 ETA
  Klucz publiczny dla nodejs-8.11.4-1nodesource.x86_64.rpm nie jest zainstalowany
  nodejs-8.11.4-1nodesource.x86_64.rpm | 17 MB 00:00:03
  Pobieranie klucza z file:///etc/pki/rpm-gpg/NODESOURCE-GPG-SIGNING-KEY-EL
  Importowanie GPG klucza 0x34FA74DD:
  Identyfikator użytkownika: "NodeSource <gpg-rpm@nodesource.com>"
  Odcisk palca : 2e55 207a 95d9 944b 0cc9 3261 5ddb e8d4 34fa 74dd
  Pakiet : nodesource-release-el7-1.noarch (installed)
  Z : /etc/pki/rpm-gpg/NODESOURCE-GPG-SIGNING-KEY-EL
  W porządku? [t/N]: t
  Running transaction check
  Running transaction test
  Transaction test succeeded
  Running transaction
  Instalowanie : 2:nodejs-8.11.4-1nodesource.x86_64 1/1
  Sprawdzanie : 2:nodejs-8.11.4-1nodesource.x86_64 1/1

  Zainstalowano:
  nodejs.x86_64 2:8.11.4-1nodesource

  Ukończono.

  Następnie już przy użyciu „npm” instalujemy gulp-a.

  npm install gulp

  npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
  npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
  npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
  npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
  npm WARN notice [SECURITY] lodash has the following vulnerability: 1 low. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=lodash&version=1.0.2 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
  npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
  npm WARN notice [SECURITY] minimatch has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=minimatch&version=0.2.14 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
  npm WARN notice [SECURITY] minimatch has the following vulnerability: 1 high. Go here for more details: https://nodesecurity.io/advisories?search=minimatch&version=2.0.10 - Run `npm i npm@latest -g` to upgrade your npm version, and then `npm audit` to get more info.
  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
  npm WARN root No description
  npm WARN root No repository field.
  npm WARN root No README data
  npm WARN root No license field.

  + gulp@3.9.1
  added 253 packages in 12.981s

  Niestety wydając komendę „gulp -v” dostaniemy poniższy komunikat
  -bash: gulp: nie znaleziono polecenia
  Szukamy więc binarki

  find / -name gulp

  Przykładowy efekt powyższego polecenia:
  /root/node_modules/.bin/gulp
  /root/node_modules/gulp

  Gulp i inne moduły node.js zainstalowały się w katalogu roota, co nie jest do końca pożądane, bo inni użytkownicy nie będę mieli do niego dostępu. Dlatego możemy/powinniśmy przenieść katalog „node_modules” np. do /opt i wtedy wydać polecenie:

  ln -s /opt/node_modules/.bin/gulp /usr/bin/

  Następnie po wykonaniu komendy „gulp -v”, dostaniemy:
  [14:47:23] CLI version 3.9.1
  [14:47:23] Local version 3.9.1

  Powodzenia 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony