• Memcached w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Co raz więcej aplikacji internetowych jest natywnie przystosowane do zaawansowanych rozwiązań zapewniających cache takich jak memcache, czy redis. Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym, a właściwie to jego instalacją i bezpieczną konfiguracją. Omawiane narzędzie znajduje się w bazowym repozytorium dystrybucji.

  yum install memcached php-pecl-memcached

  Drugi instalowany pakiet jest zależny od posiadanej wersji PHP. W naszym przypadku jest to standardowy PHP w wersji 5.4.
  Po instalacji ważne jest, aby wyłączyć nasłuchiwanie po UDP i ograniczyć nasłuch do lokalnego interfejsu lub jeśli posiadamy, to sieci prywatnej. Otwieramy w tym celu główny plik konfiguracyjny

  vim /etc/sysconfig/memcached

  i dopisujemy do opcji „-U 0 -l 127.0.0.1”. Przykładowo
  OPTIONS="-U 0 -l 127.0.0.1"
  następnie restart

  systemctl restart memcached

  Aby sprawdzić, czy usługa nasłuchuje na „właściwym” adresie i protokole, wystarczy użyć poniższej komendy.

  netstat -tulpn

  tcp 0 0 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* LISTEN 7284/memcached
  Jeśli widzimy usługę memcached nasłuchującą tylko na localhost TCP, tzn. że wszystko działa prawidłowo i …. bezpiecznie 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony