• Tripwire – IDS dedykowany kontroli plików

  dodany przez Przemysław Sikora

  Bezpieczeństwo powinno być dla każdego administratora priorytetem. Oczywiście stabilność i szybkość też się liczą. Co jednak z wydajności, jak mamy dziurawy serwera lub aplikację. Omówię instalację narzędzia typu IDS, które jest dedykowane kontroli plików, a dokładniej ich modyfikacjom. Często zdarza się, że złośliwy kod dopisuje się do początku lub końca pliku np. strony www i powoduje niepożądane działania. Omawiana wersja jest darmowa. Istnieje jeszcze „odmiana” Enterprise o poszerzonych możliwościach.
  Przystępujemy do instalacji.

  yum install tripwire

  Tworzymy dwa klucze niezbędne do działania omawianego narzędzia

  tripwire-setup-keyfiles

  ----------------------------------------------
  The Tripwire site and local passphrases are used to sign a variety of
  files, such as the configuration, policy, and database files.

  Passphrases should be at least 8 characters in length and contain both
  letters and numbers.

  See the Tripwire manual for more information.

  ----------------------------------------------
  Creating key files...

  (When selecting a passphrase, keep in mind that good passphrases typically
  have upper and lower case letters, digits and punctuation marks, and are
  at least 8 characters in length.)

  Enter the site keyfile passphrase:
  Verify the site keyfile passphrase:
  Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

  (When selecting a passphrase, keep in mind that good passphrases typically
  have upper and lower case letters, digits and punctuation marks, and are
  at least 8 characters in length.)

  Enter the local keyfile passphrase:
  Verify the local keyfile passphrase:
  Generating key (this may take several minutes)...Key generation complete.

  ----------------------------------------------
  Signing configuration file...
  Please enter your site passphrase:
  Wrote configuration file: /etc/tripwire/tw.cfg

  A clear-text version of the Tripwire configuration file:
  /etc/tripwire/twcfg.txt
  has been preserved for your inspection. It is recommended that you
  move this file to a secure location and/or encrypt it in place (using a
  tool such as GPG, for example) after you have examined it.

  ----------------------------------------------
  Signing policy file...
  Please enter your site passphrase:
  Wrote policy file: /etc/tripwire/tw.pol

  A clear-text version of the Tripwire policy file:
  /etc/tripwire/twpol.txt
  has been preserved for your inspection. This implements a minimal
  policy, intended only to test essential Tripwire functionality. You
  should edit the policy file to describe your system, and then use
  twadmin to generate a new signed copy of the Tripwire policy.

  Once you have a satisfactory Tripwire policy file, you should move the
  clear-text version to a secure location and/or encrypt it in place
  (using a tool such as GPG, for example).

  Now run "tripwire --init" to enter Database Initialization Mode. This
  reads the policy file, generates a database based on its contents, and
  then cryptographically signs the resulting database. Options can be
  entered on the command line to specify which policy, configuration, and
  key files are used to create the database. The filename for the
  database can be specified as well. If no options are specified, the
  default values from the current configuration file are used.

  tripwire --init

  Please enter your local passphrase:
  Parsing policy file: /etc/tripwire/tw.pol
  Generating the database...
  *** Processing Unix File System ***
  ### Warning: File system error.
  ### Filename: /usr/sbin/fixrmtab
  ### Nie ma takiego pliku ani katalogu
  ### Continuing...
  .
  .
  .
  .
  .
  Wrote database file: /var/lib/tripwire/nasz-serwer.pl.twd
  The database was successfully generated.

  Konfiguracja

  sh -c 'tripwire --check | grep Filename > test_results'

  Wygenerowane zostaną pliki pomijane przez tripwire.

  vim /etc/tripwire/twpol.txt

  Edycja polityki

  twadmin -m P /etc/tripwire/twpol.txt

  Ponowne utworzenie polityki
  Please enter your site passphrase:
  Wrote policy file: /etc/tripwire/tw.pol

  tripwire --init

  Reinicjalizacja bazy danych po zmianie polityki.

  tripwire --check

  Raporty tworzone są w „/var/lib/tripwire/report/”. Aby je odczytać wydajemy polecenie:

  twprint --print-report --twrfile /var/lib/tripwire/report/nazw-pliku-raportu

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony