• MySQL 8 w CentOS 7

  dodany przez Przemysław Sikora

  Niedawno pojawiła się na rynku ósma wersja (duży numerek) serwera MySQL od Oracle. Nie będę się zagłębiał w czym jest ona lepsza/gorsza od poprzednich. Skupię się na instalacji w systemie CentOS 7. Po pierwsze pobieramy pakiet z repozytorium.

  rpm -iv https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-1.noarch.rpm

  Pobieranie https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el7-1.noarch.rpm
  ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-tmp.ydOaIg: Nagłówek V3 DSA/SHA1 Signature, identyfikator klucza 5072e1f5: NOKEY
  Przygotowywanie pakietów...
  mysql80-community-release-el7-1.noarch

  Następnie instalujemy serwer MySQL. Niezbędne zależności zostaną pobrane

  yum install mysql-community-server
  systemctl start mysqld
  systemctl enable mysqld

  Domyślnie logi znajdziemy w pliku „/var/log/mysqld.log”

  Tymczasowe hasło znajdziemy w powyższej lokalizacji. Najprościej znaleźć je poniższym poleceniem
  „grep temp /var/log/mysqld.log”. Powinniśmy otrzymać w rezultacie coś takiej
  2018-11-29T13:29:03.387320Z 5 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: lsW5dZlrGT?8

  Konfigurację serwera możemy zmieniać w pliku „/etc/my.cnf”. Teraz czas na ustawienie własnego hasła i innych podstawowych parametrów podwyższających bezpieczeństwo.

  mysql_secure_installation

  Securing the MySQL server deployment.

  Enter password for user root:

  The existing password for the user account root has expired. Please set a new password.

  New password:
  Re-enter new password:

  Estimated strength of the password: 100
  Do you wish to continue with the password provided?(Press y|Y for Yes, any other key for No) :y

  By default, a MySQL installation has an anonymous user,
  allowing anyone to log into MySQL without having to have
  a user account created for them. This is intended only for
  testing, and to make the installation go a bit smoother.
  You should remove them before moving into a production
  environment.

  Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
  Success.

  Normally, root should only be allowed to connect from
  'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
  the root password from the network.

  Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
  Success.

  By default, MySQL comes with a database named 'test' that
  anyone can access. This is also intended only for testing,
  and should be removed before moving into a production
  environment.

  Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
  - Dropping test database...
  Success.

  - Removing privileges on test database...
  Success.

  Reloading the privilege tables will ensure that all changes
  made so far will take effect immediately.

  Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
  Success.

  All done!

  Dzisiaj to by było na tyle. Udanego korzystania z serwera MySQL w wersji 8.0 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony