• PostgreSQL 12 w CentOS 8

  dodany przez Przemysław Sikora

  Niedawno „wyszedł” CentOS 8, więc czas najwyższy na jakiś tutorial z wykorzystaniem najnowszej wersji naszej ulubionej dystrybucji. Połączmy przyjemne z pożytecznym i zainstalujmy najnowszą wersja Postgresa, wydaną 3 października 2019. Do dzieła.

  Instalujemy odpowiednie repozytorium. Musimy to zrobić, jeśli chcemy inną wersję Postgresa niż 10, która jest natywnie.

  rpm -ivh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-8-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

  Wyłączamy domyślnego Postgresa z yum-a.

  dnf module disable postgresql

  Last metadata expiration check: 0:10:42 ago on Sun Oct 13 09:49:28 2019.
  Dependencies resolved.
  ==================================================================================================================================================================
  Package Arch Version Repository Size
  ==================================================================================================================================================================
  Disabling module streams:
  postgresql

  Transaction Summary
  ==================================================================================================================================================================

  Is this ok [y/N]: y
  Complete!

  Czyścimy

  dnf clean all

  56 files removed

  yum install postgresql12-server postgresql12

  ostrzeżenie: /var/tmp/rpm-tmp.JLqdEv: Nagłówek V4 DSA/SHA1 Signature, identyfikator klucza 442df0f8: NOKEY
  Przygotowywanie... ################################# [100%]
  Aktualizowanie/instalowanie...
  1:pgdg-redhat-repo-42.0-4 ################################# [100%]

  /usr/pgsql-12/bin/postgresql-12-setup initdb

  Initializing database ... OK

  systemctl enable postgresql-12

  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postgresql-12.service → /usr/lib/systemd/system/postgresql-12.service.

  Pamiętajmy jeszcze o jednej modyfikacji- w pliku „pg_hba.conf”:

  vim /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf

  host all all 127.0.0.1/32 ident
  W powyższym wpisie „ident” zamieniamy na „md5”.

  systemctl start postgresql-12

  Kilka podstawowych operacji. Wszelkie polecenia wykonujemy po uprzednim przejściu na użytkownika postgres i uruchomieniu narzędzia psql.

  su postgres[php]
  [php]psql

  1. Dodawania użytkownika z hasłem

  CREATE USER owncloud WITH PASSWORD 'owncloud123';

  2. Tworzenie bazy danych

  CREATE DATABASE owncloud TEMPLATE template0 ENCODING 'UNICODE';

  3. Nadanie użytkownikowi pełnych praw do bazy

  GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE owncloud TO username;

  4. Zmiana hasła użytkownika administracyjnego

  ALTER USER POSTGRES WITH PASSWORD 'trudne_passelko';

  Miłego użytkowania 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony