• Instalacja i wstępna konfiguracja RabbitMQ w CentOS/Rocky/Alma 8

  dodany przez Przemysław Sikora

  Nigdy wcześniej nie pisaliśmy na łamach naszego bloga na temat RabbitMQ. Teraz przyszedł czas na krótką instrukcję instalacji.

  yum -y install epel-release

  Najpierw dodajemy repozytorium EPEL o ile już go nie mamy

  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/rabbitmq-server/script.rpm.sh | bash

  Następnie robimy podobną operację z repozytorium dla Rabbita, tylko że wykorzystujemy do tego skrypt.

  curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/rabbitmq/erlang/script.rpm.sh | bash

  I wreszcie dodajemy repozytorium dla Erlanga.

  yum -y update

  Dla higieny zaaktualizujmy nasz system przed instalację docelowego softu

  yum -y install erlang rabbitmq-server

  Wreszcie instalujemy docelowe oprogramowanie.

  systemctl start rabbitmq-server.service

  Odpalamy rabbita

  systemctl enable rabbitmq-server.service

  Ustawiam auto start dla serwera rabbitmq

  rabbitmqctl add_user admin

  Dodajemy użytkownika admin oraz ustawiamy dla niego hasło.

  rabbitmqctl change_password admin nowehasło

  Później możemy zmienić wcześniej ustawione hasło.

  rabbitmqctl list_user_permissions admin

  Wyświetlamy listę uprawnień użytkownika admin.

  rabbitmqctl list_vhosts

  Wyświetlamy listę hostów.

  rabbitmqctl add_vhost /nowa_strona

  Dodajemy nową stronę/vhosta.

  rabbitmqctl set_permissions -p /nowa_strona admin ".*" ".*" ".*"

  Ustawiamy uprawnienia dla użytkownika admin do vhosta /nowa_strona

  rabbitmqctl list_permissions -p /nowa_strona

  Wyświetlamy kto ma uprawnienia i jakie do vhosta /nowa_strona

  rabbitmqctl delete_user admin

  Usuwamy użytkownika admin

  rabbitmqctl delete_vhost /nowa_strona

  Usuwamy vhosta.

  rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

  Włączamy zarządzanie przez panel webowy.

  systemctl restart rabbitmq-server

  Konieczny jest restart serwera Rabbitmq

  rabbitmqctl set_user_tags admin administrator

  Nadajemy uprawnienia administracyjne użytkownikowi admin. Od teraz możemy się logować na stronie http://adres_IP_serwera:15672
  Pozostaje teraz skonfigurować aplikację, ale w tym już nie pomogę 🙂

Dodaj komentarz

Warto odwiedzić
Valid XHTML 1.0 Transitional centos.com.pl- mapa strony