Posts Tagged ‘ping’

Nagios i Could not interpret output from ping command

piątek, 9 czerwca, 2017

Używania takiego narzędzia jak nagios jest zazwyczaj łatwe i przyjemne. Dosyć podstawową funkcją sprawdzającą jest, czy dany host „żyje” (jest up). (więcej…)